Zonnehuis Thuis in coronatijd. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Zonnehuis Thuis in coronatijd.

Overal in de hele wereld worden er maatregelen genomen om een nog grotere uitbraak van de ziekte corona te voorkomen. Dit leidde tot extra maatregelen in de zieken- en verzorgingshuizen en in de zorgverlening. Ook hier in ons dorp en in de omringende dorpen zien wij dat. In het gesprek, dat ik had met één van de zusters van Zonnehuis Thuis die namens haar team met mij sprak, noteerde ik een aantal van die speciale maatregelen.Maar eerst nog een korte inleiding. De organisatie waar ik het hierover heb heet Zonnehuisgroep Noord. Zonnehuis Thuis is daar een onderdeel van en heeft een kantoor in Loppersum. De medewerkers, de daarvoor opgeleide zusters en ook een enkele broeder, verlenen zorg aan hun cliënten, zoals aan ouderen die nog thuis wonen maar wel hulp nodig hebben bij het aan- en uitkleden, wassen en douchen. Ook hulp wordt er verleend aan cliënten waarbij verpleegtechnische handelingen moeten worden verricht, zoals bijvoorbeeld het verlenen van stomazorg, het geven van medicatie en injecties. In de meeste gevallen krijgt de cliënt zorg nadat de huisarts de eerste stap heeft gezet. De huisarts brengt dan het contact tot stand.

Was het aanvankelijk in het noorden nog heel rustig toen de corona opkwam, toch werd er al meteen door de organisatie van Zonnehuisgroep Noord extra aandacht besteed aan het desinfecteren en wassen van de handen. Tijdens de tweede golf werden de mondkapjes ingevoerd en gedragen. Toch was dit nog maar het begin van alle maatregelen.
 
Nu op dit moment dragen de zusters en broeders medische mondkapjes, een maatregel door de organisatie van Zonnehuisgroep Noord voorgeschreven. “En,” vertelt de zuster namens haar team, “wij hebben nu ook verpleegsterschorten en handschoenen. Hiervoor hadden we nog van die plastic jassen die in het ziekenhuis worden gedragen. Bij elke cliënt dragen we weer nieuwe schorten, handschoenen en mondkapje. In de auto, wij komen met de dienstwagen, hebben we onze beschermende kleding liggen. En voordat we de deur binnen stappen bij onze cliënten hebben wij onze beschermende kleding al aan.”

Corona patiënten kunnen ook door het team verpleegd worden. Zo’n patiënt wordt thuis beschermd verpleegd. Dat betekent strikt volgens de regels van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij een coronapatiënt dragen de zusters en broeders extra beschermende kleding zoals een spatbril en ook weer een medisch mondkapje, handschoenen en beschermende jassen. “Maar,” zegt de zuster van Zonnehuis Thuis, “we mogen ons gelukkig prijzen dat we in dit gebied nog relatief weinig ernstige gevallen gehad hebben! Laten we hopen dat dat zo blijft!”
 
Net na ons gesprek is bekend geworden dat team Middelstum een kantoor zal innemen in de HuisartsenPraktijk van Dr Addink in Middelstum. Er is een nauwe samenwerking tussen de teams Middelstum en Loppersum. Bij vragen kunt u bij één van deze teams terecht met de telefoonnummers: Middelstum 06-21524144 , Loppersum 06-55193812.

Bron & foto: Zonnehuisgroep Noord (27 maart 2021)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud