Woensdag 5 juni loket voor Groningers geopend op Plein Den Haag - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Woensdag 5 juni loket voor Groningers geopend op Plein Den Haag

Op woensdag 5 juni zal om 9.00 uur een loket voor Groningers geopend worden op het plein voor de deur van de Tweede Kamer in Den Haag. OnVeiligheidsRegio (OVR) en Groninger Bodem Beweging (GBB) vangen dan mensen op die lijden onder de gaswinning. Voor diegenen, waarvoor dit echt noodzakelijk is, zal direct tijdelijk onderdak worden verschaft in noodtenten. De ludieke actie heeft een serieuze ondertoon: de OVR en GBB willen dat de gaswinning direct wordt verminderd omdat we vinden dat de veiligheid van Groningers belangrijker is dan leveringszekerheid.Te weinig en te langzaam
De voorstellen die nu op tafel liggen om de gevolgen van de Groningse gaswinning te bestrijden, gaan absoluut niet ver genoeg. De OVR en GBB constateren helaas dat de veiligheid in Groningen dik onder de maat blijft. De gaswinning moet direct naar 12 miljard kuub en daarna veel sneller naar nul. Ook moet de versterkingsoperatie meteen worden opgestart zonder bureaucratische rompslomp. Bovendien moet er een generieke uitkoopregeling komen à la de Moerdijkregeling. Groningers zijn nog lang niet veilig en zitten gevangen in hun eigen huis.

Het loket zal geopend zijn tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur op woensdag 5 juni. Indien nodig zal bij een enorme toestroom van gedupeerden een locatie voor een groter tentenkamp worden gezocht. Alle gedupeerde Groningers kunnen zich melden, maar ook mensen die iets kunnen of willen doen voor hun veiligheid zijn van harte welkom.

STOP DE GASWINNING          VERSNEL DE VERSTERKING     REGEL DE SCHADE RECHTVAARDIG

Bron: Groninger Bodem Beweging (4 juni 2019)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud