Plechtige 4 mei herdenking op koud Concordiaplein - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Plechtige 4 mei herdenking op koud Concordiaplein

Het was koud en fris tijdens de 4 mei herdenking op het Concordiaplein. Maar gelukkig was het droog. De stilte was opnieuw indrukwekkend. Hier was sprake van een echte stilte. Zelfs de vogels deden hun best om even stil te zijn. Dat lukte niet iedere vogel want in de verte hoorde je toch wat kauwen of kraaien die zich er maar weinig van aantrokken en vrolijk doorgingen met hun gesprekken.De herdenking begon net als vorig jaar met een stille tocht door het dorp waarbij de trommelaars van Concordia vooropliepen. Het doordringende ritme van de trommels die allemaal met zwarte kleden waren afgedekt zorgden ervoor dat je wel moest voelen dat hier iets aan de hand was. Bij verschillende huizen in het dorp werd gestopt om bloemen te leggen. Dit zijn eigenlijk kleine monumenten, huizen waar in de oorlog Joden hebben gewoond en die vanaf daar zijn afgevoerd naar verschrikkelijke concentratiekampen om te worden vermoord. Een blijvende herinnering aan deze vreselijk tijd is in de stoep aangebracht middels een herdenkingssteen (Stolpstenen) De herdenking op het Concordiaplein was net als andere jaren weer plechtig. Er werden door verschillende groeperingen / instanties kransen en bloemen gelegd en er waren toespraken en gedichten.  Het defilé langs het monument dat bezaaid lag met witte rozen was opnieuw indrukwekkend en de rij wachtenden was lang. Na de plechtigheid kon iedereen zich opwarmen met koffie en thee in de Hippolytuskerk.Hier onder de toespraak die Marcel van Dijken hield.
Dames en heren, jongens en meisjes, wat goed om te zien dat jullie in grote getalen naar het Concordiaplein zijn gekomen om te herdenken, stil te staan bij hetgeen wat er in de tweede wereldoorlog in Nederland en in Middelstum is gebeurd.

In navolging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, dat wil zeggen in Nederland en in de overzeese gebiedsdelen: Nederlands Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen zijn omgekomen. Tevens herdenken wij de Nederlandse gevallenen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn – naast militairen – grote aantallen burgers omgekomen.Velen zijn omgekomen omdat zij in verzet kwamen of stierven door oorlogsgeweld of uitputting.Bovenal kwamen tallozen om het leven door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen Joden, Sinti, Roma, en andere groepen die door de Nazi’s als minderwaardig werden beschouwd.

Hierbij gaan onze gedachten uit naar onze gedeporteerde en niet teruggekeerde Joodse dorpsgenoten. Wij hebben tijdens de stille tocht zojuist bloemen gelegd bij de Stolpersteine voor de huizen waar zij hebben gewoond. Met de overige oorlogsslachtoffers uit Middelstum staan hun namen vermeld op ons monument en deze worden straks voorgelezen door de schoolkinderen.

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema voor de herdenking. Dit jaar is het thema, “In vrijheid kiezen”.

In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?  

Bekijk het FOTOVERSLAG welke bij de herdenking zijn gemaakt.

Bron: Team Middelstum-info (5 mei 2019) foto’s Jannes Klaassen
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud