Platform Duurzaamheid - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Platform Duurzaamheid

Op dinsdag 17 september is er Platform Duurzaamheid om 19.30 uur in het gemeentehuis in Loppersum. De gemeente roept inwoners en ondernemers op om mee te denken over allerlei bestaande én nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zoals het afvalbeleid, de energievisie of de organisatie van een duurzame markt.
 Ruimte voor duurzame ideeën
'Het Platform Duurzaamheid biedt ruimte aan alle duurzame ideeën, uitwisseling van informatie, netwerken en discussie. We doen dit nu een aantal jaren en de bijeenkomsten zijn vaak inspirerend en worden bezocht door enthousiaste inwoners en ondernemers. Er  komen bruikbare adviezen op het gebied van duurzaamheid uit voort. Zo gebruikten we de inbreng uit voorgaande bijeenkomsten bij de ontwikkeling van het huidige milieubeleidsplan. Als gemeente zijn we erg blij met alle actieve en betrokken mensen die willen meedenken via het Platform Duurzaamheid.' Aldus wethouder Bé Schollema, portefeuillehouder Duurzaamheid, Afval, Milieu en Energietransitie.

Platform Duurzaamheid 17 september: agenda
Platform Duurzaamheid komt drie keer per jaar samen. Op de agenda staan deze keer de energievisie en het warmtenet, de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2019 en de Nacht van de Nacht op 26 oktober 2019. Ook is er een presentatie over de duurzaamheidsregels van 5xBeterBezig uit het milieubeleidsplan 2017 – 2020 van gemeente Loppersum.

U bent als inwoner en/of ondernemer van harte welkom bij Platform Duurzaamheid op dinsdag 17 september, 19.30 uur in het gemeentehuis in Loppersum, Molenweg 12, 9919 ZG Loppersum. In verband met de organisatie van de bijeenkomst graag horen wij graag vooraf of  u komt. Aanmelden kan telefonisch via 0596-548200 of via e-mail l.vandenakker@loppersum.nl.

Bron & foto: Gemeente Loppersum (16 september 2019)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud