Overzicht hulpvragen in 2021 dorpsloket Middelsoam - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Overzicht hulpvragen in 2021 dorpsloket Middelsoam

Totaal 109 hulpvragen. Dit zijn eenmalige hulpvragen.
Vervoer 72 x
Klus         32 X
Gezelschap 5 x
Daarnaast zijn er structurele hulpvragen. Deze zijn niet meegeteld in bovenstaande overzicht
Structureel betekent dat het dorpsloket een match heeft gevonden en dat de vrijwilliger
zonder tussenkomst van het loket zijn of haar werkzaamheden verricht.
Structureel Gezelschap 10 X
Structureel Tuinklussen   5X
Structureel 1 x per week naar de voedselbank Loppersum 1 vrijwilliger
Structureel 1 x per 14 dagen naar de voedselbank Winsum 2 vrijwilligers
Structureel voor langere periode en met meerdere vrijwilligers hondje uitlaten
3 hulpvragen afgewezen . 2 hulpvragen waren te groot voor ons .1 hulpvraag kwam uit  Bedum  daarom afgewezen
3 hulpvragen info verstrekt later geen hulpvraag geworden
2 hulpvragen hebben wij geen vrijwilliger voor kunnen vinden

Onderdeel klussen is zeer divers:
Persoon thuis buitengesloten . Vrijwilliger heeft dit opgelost.
Aansluiten wasmachine, Bed verlaagd, Deurtje gerepareerd, Lamp opgehangen (4x)
Tuinklus ( boom omgezaagd, licht snoeiwerk , tuin omgespit )
Hulp bij computer (2x) . Tijdelijke huishoudelijke karweitjes (3x) Ophangen schilderijen
Boodschappen (2x) Schemerlamp geaarde stekker aangemaakt. Opbouw/afbraak kraampjes HH hoes. Advisering herinrichting tuin. Regenton verzakt. 1 klein muurtje gesausd. Ophalen medicijnen.
Andere onderdelen die het loket ook uitvoert.
Rolstoel uitleen + 3x iemand met de rolstoel gebracht naar dokter/kapper
Uitgifte krukken + rollator
Uitgifte Ja/Nee sticker
Uitgifte hondenpoepzakjes
Vervoer bij Gemeenteraadsverkiezingen
Vervoer bij vaccinatie
Markten Ewsum en HH hoes
Vluchtelingenwerk
Vragen over bezorging  en opgelost :
Informatiekrant Eemsdelta, Bezorging Eemsbode , Bezorging folders Marja .
In contact geweest met IMG over folderwerk
Balkon en Beweging met cadanz welzijn afgehandeld
Stichting stadshelden hadden plekken nodig voor vrijwilligers
Hulpvragen van en gesprekken met Huisarts of verpleegkundige , Buurtzorg , Zonnehuisgroep (wijkverpleegkundige) Cadanz en Welzijn Gemeente ( Gebiedsregisseur )
VRIJWILLIGERS OVERZICHT 2021 T/M 31-12-2021 BIJGEWERKT
Er zijn 137 vrijwilligers met meerdere taken. De onderverdeling van de vrijwilligers is als volgt :
Vervoer             62
Klussen             37
Gezelschap       59
Administratie      21
Inc. klussen        22
Anders                40

Totaal                 241  vrijwilligers
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud