Nieuwe eigenaar voor het Hippolytushoes in Middelstum - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Nieuwe eigenaar voor het Hippolytushoes in Middelstum

Op 30 november j.l. heeft de nieuwe eigenaar van het Hippolytushoes in Middelstum zich voorgesteld aan de bewoners van het Hippolytushoes. Daar was de huidige eigenaar WoonZorg Nederland, wethouder Annalies Usmany van de Gemeente Eemsdelta en het bestuur van de dorpscoöperatie MiddelSoam bij aanwezig. In het afgelopen jaar heeft WoonZorg Nederland het gebouw te koop gezet en per 1-2-2024 wordt de Lenferinkgroep uit Zwolle de nieuwe eigenaar.


 
De Lenferinkgroep heeft zich verbonden aan de voorwaarden die de gemeente Eemsdelta (in overleg met MiddelSoam) heeft gesteld aan het eigenaarschap met betrekking tot het behoud van woonmogelijkheden voor ouderen, maar ook jonge mensen met een zorgvraag, en de sociale functie die MiddelSoam de afgelopen jaren in het huis heeft opgebouwd met inzet van vele vrijwilligers.

Dorpscoöperatie MiddelSoam heeft zich sinds de sluiting van het verzorgingshuis in 2017 geijvert om het huis weer geopend te krijgen om zodoende passende accommodatie voor ouderen te realiseren in het pand. De nieuwe eigenaar gaat de komende periode het gebouw en haar huidige bewoners leren kennen, er zal een parttime huismeester komen. Ook zal men gaan nadenken over de invulling, verbouw en versterkingsopgave die er ligt voor het gebouw.

Dhr. E. Brink van de Lenferinkgroep zegde toe dat er voor de bewoners van de aanleunappartementen waarschijnlijk niet veel zal veranderen. Dat zal natuurlijk wel zo zijn als er in de toekomst versterkt moet gaan worden maar het moment waarop en de omvang daarvan is nu nog niet duidelijk. Het bestuur van MiddelSoam gaat met de nieuwe eigenaar in gesprek om met hen de invulling voor de (nabije)toekomst te bespreken.

Bron:Dorpscoöperatie MiddelSoam (6 december 2023) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud