NCG omarmt 100-dagenadvies regiobouwmeester - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

NCG omarmt 100-dagenadvies regiobouwmeester

Op 1 september 2023 startte Enno Zuidema als regiobouwmeester bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dit was een direct gevolg van maatregel 13 die het kabinet nam als reactie op de parlementaire enquête. De regiobouwmeester heeft een onafhankelijke positie binnen NCG. Begin januari publiceerde Enno Zuidema zijn 100-dagenadvies.In het advies staat hoe NCG tijdens de versterking meer aandacht kan geven aan ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor kan de kwaliteit van de leefomgeving van bewoners verbeteren en het karakter van Groningen zoveel mogelijk behouden blijven.

NCG neemt de adviezen in hoofdlijnen over
Het 100-dagenadvies van de regiobouwmeester heeft drie denklijnen en tien concrete adviezen voor NCG én de regio. NCG neemt deze adviezen nu in hoofdlijnen over. In hoofdlijnen, omdat er ook gekeken is naar de praktische uitvoerbaarheid van de adviezen.

Regina Bouius, Nationaal Coördinator Groningen: ‘Het advies van Enno draagt bij aan het behouden van het karakter van Groningen en aan het beter luisteren naar de wensen die Groningers hebben voor hun leefomgeving. Daar zijn we blij mee. Aansluitend bij onze reactie op dit advies hebben we besloten dat wanneer de situatie daarom vraagt eigenaren per direct gebruik kunnen maken van een architect. Ook kunnen de gemeenten en NCG per direct gebruik maken van de kennis van het atelier dat de regiobouwmeester heeft gevormd. Dit atelier bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en cultuurhistorici.’

Het advies in de praktijk
Bij de uitvoering van de adviezen houdt NCG rekening met het volgende:
  • De gemeenten en de provincie beslissen over de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen; NCG heeft een adviserende rol in gebieden waar versterking aan de orde is.
  • Bestaande rechten van bewoners en eigenaren zijn altijd het uitgangspunt voor NCG.
  • Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit mag de planning van de versterking niet vertragen.
  • Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit voegt NCG toe aan de bestaande manier van werken.
  • Voor eigenaren blijft het mogelijk om op basis van het versterkingsbudget (plus als dat nodig is een eigen financiële bijdrage) te kiezen voor sloop en nieuwbouw. Om een weloverwogen te keuze te kunnen maken tussen versterking of nieuwbouw kan de eigenaar een architect betrekken bij die keuze. Deze architect kan daarna ook betrokken blijven bij de uitvoering.

Wat merken woningeigenaren hier nu al van?
Voor woningeigenaren betekent het grotendeels overnemen van het advies dat:
  1. een eigenaar per direct een architect kan inzetten als het gaat om een intensief versterkingsproject. Daarbij kan de eigenaar een architect kiezen uit de architectenpool die NCG heeft ingesteld;
  2. iedereen met vragen over architectuur, stedenbouw, landschap en architectuurhistorie terecht kan bij het atelier van de regiobouwmeester. De vragen kunnen gesteld worden via de mail: regiobouwmeester@nationaalcoordinatorgroningen.nl.

Ruimtelijke kwaliteit vanzelfsprekend bij versterking
De adviezen van de regiobouwmeester verwerkt NCG nu in de standaard werkwijze. Daarmee wordt aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij intensieve versterkingsprojecten een vanzelfsprekend onderdeel van de versterking.

Bron & foto: Nationaal Coördinator Groningen (NCG) (10 juni 2024)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud