Inloopavonden over inwonersinput op de energievisie - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Inloopavonden over inwonersinput op de energievisie

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken op dit moment een energievisie. Dit doen zij samen met de inwoners van de drie gemeenten. Gezamenlijk wordt gekeken hoe we duurzame vormen van energieopwekking een plek kunnen geven binnen onze regio. Om tot een gedragen visie te komen, konden inwoners de afgelopen maanden inwonerssessies bijwonen en een online-enquête invullen. Daarnaast is er een sessie gehouden met leerlingen van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Ook de lokale energiecoöperaties hebben hun visie gegeven. In de maand juni organiseren de gemeenten inloopavonden om de resultaten van de enquête en de sessies terug te koppelen.


Welke input hebben inwoners meegegeven?
Tijdens de sessies is aan de aanwezigen gevraagd hoe zij willen overschakelen naar duurzame energie en welke spelregels zij willen verbinden aan de ontwikkelingen van zonne- of windprojecten in hun omgeving. De inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum voelen de urgentie om over te schakelen op duurzame energie. Besparen van energie wordt belangrijk gevonden. Inwoners gaven verder aan dat de potentie van zon op dak benut moet worden. En omwonenden willen kunnen meeprofiteren van de zon- en windparken in hun omgeving. Dit is een aantal van de conclusies die zijn getrokken naar aanleiding van de elf inwonerssessies die gehouden zijn. Wilt u weten wat er nog meer aan input is opgehaald om de energievisie vorm te geven? Kom dan naar één van de drie inloopavonden.De drie gemeenten willen de informatie die zij hebben verzameld tijdens de inwonerssessies en de online-enquête terugkoppelen. Iedereen is welkom tijdens één van de drie inloopavonden, ook als de locatie niet in uw eigen gemeente is. Op www.energievisieadl.nl vindt u meer informatie over de energievisie.

Bron: Gemeente Loppersum (28 mei 2019) foto uit het archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud