Gert Drenth (CU) stelt kritische vragen over het Doorderpad. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Gert Drenth (CU) stelt kritische vragen over het Doorderpad.

'In oktober 2019 hoorden we voor het eerst over de plannen om het Doorderpad van een schelpenpad tot een betonpad te maken,’ vertelt Fenneke Colstee uit Toornwerd. 'We hebben toen direct aan de bel getrokken en gezegd dat we mee willen praten.” Een jaar later ontdekten we dat de gemeente beslist had het Doorderpad niet alleen met beton te verharden maar ook nog te verbreden van 120 naar 250 cm. Dorpsvereniging, omwonenden en andere verontrusten protesteerden bij de gemeente Loppersum, die vervolgens in een schriftelijke reactie liet weten, dat de werkzaamheden voorlopig zijn gestaakt en dat zal worden uitgezocht hoe het zo mis heeft kunnen lopen wat betreft de communicatie.
Fenneke Colstee: ‘Wij dromen nog steeds van een schelpenpad van 120 cm max (zoals het ook oorspronkelijk was) en dan weer goed aangelegd, zodat het opnieuw zo'n 15 jaar zonder noemenswaardig onderhoud mee kan.’

Gert Drenth (ChristenUnie Eemsdelta) stelt, naar aanleiding van het bovenstaande, vragen aan het college van Raad Eemsdelta. Wat we zijn nu ruim 5 maanden verder en het Doorderpad ligt er nog steeds onaangeroerd bij, na het omploegen van het pad door de aannemer en de stillegging van de werkzaamheden in september 2020. ‘Voorzitter, we hebben de volgende vragen aan het college: kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering en kunt u toezeggen de omwonenden hier nauw bij te betrekken?’

Het college -bij monde van wethouder Pier Prins- heeft aangeven een besluit voor te bereiden en daarna in gesprek te gaan met de omwonenden. Het college verwacht dit voorjaar te kunnen starten met de werkzaamheden.

Fenneke Colstee: ‘Ben heel erg benieuwd welk besluit aan ons zal worden bekendgemaakt!!’
Wordt vervolgd!

Bron & foto's: Jan van Heerde (30 januari 2021)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud