Eemsdelta opent coronaloket voor ondernemers. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

Eemsdelta opent coronaloket voor ondernemers.

De gemeente Eemsdelta opent op 1 maart een speciaal loket om ondernemers in de gemeente extra te ondersteunen. Medewerkers van Economische zaken, Inkomen en het Ondernemershuis staan klaar om ondernemers te helpen in deze voor hen zo moeilijke omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de aanvraag van regelingen, problemen met financiering, het zoeken naar nieuwe verdienmodellen of over initiatieven die ondernemers willen organiseren. Vanuit het coronaloket voor ondernemers worden de beste partners gezocht om de ondernemer verder te helpen. Te denken valt aan gemeentelijke teams voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning. Maar het kan ook gaan om partners zoals de Kamer van Koophandel, het UWV, de provincie en banken.
 


Overleg met ondernemersverenigingen
Het college van burgemeester en wethouders en de ondernemersverenigingen van Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Middelstum hebben elkaar op 16 februari gesproken. Burgemeester Gerard Beukema: "we hebben goed geluisterd naar de ondernemers. Het coronaloket is een van de concrete resultaten van dit overleg. Het is een laagdrempelige manier om met ons in contact te komen. Daarnaast hebben we afgesproken dat we elkaar maandelijks spreken." Wethouder Hans Ronde hoopt dat het loket een extra steuntje in de rug is. "De gemeente kan ondernemers op verschillende manieren helpen, dat is niet nieuw. Het coronaloket onderstreept dat we er alles aan willen doen om de ondernemers in onze gemeente te steunen. Het is in ons aller belang dat zij deze crisis overleven. Het is ook goed dat we financiële experts van het Ondernemershuis kunnen inschakelen voor een financiële scan van een onderneming. Van daaruit kan een ondernemer strategische acties ondernemen."

Bereikbaarheid van het coronaloket
Ondernemers kunnen op twee manieren contact zoeken met het gemeentelijke coronaloket. Via het telefoonnummer 140596 of coronaloket@eemsdelta.nl kun je je aanmelden voor een gesprek over jouw situatie. Bij dat gesprek is een medewerker van Economische zaken, van Inkomen en van het Ondernemershuis aanwezig. Deze drie personen helpen je verder!

Bron: Gemeente Eemsdelta (25 februari 2021)
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud