ChristenUnie stelt vragen over toeslagenaffaire. - Middelstum Info

Menu
Menu
Ga naar de inhoud

ChristenUnie stelt vragen over toeslagenaffaire.

De ChristenUnie Eemsdelta heeft vragen gesteld over de hulp aan ouders uit onze gemeente die slachtoffers zijn van de toeslagaffaire. Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door problemen met de kinderopvangtoeslag. Zij worden financieel gecompenseerd door de Belastingdienst/Toeslagen, maar voor veel ouders is dit niet voldoende. Er zijn bijvoorbeeld problemen ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van kinderen. De staatssecretaris heeft daarom aan de gemeenten gevraagd om ouders over de volle breedte hulp te bieden en daarvoor heeft de gemeente een geldbedrag ontvangen, uitsluitend bestemd voor dit doel.“Op dit moment gaat haast alle aandacht uit naar de bestrijding van Corona en naar de komende verkiezingen, maar hoe gaat het met de oplossing van deze crisis die ook tientallen mensen in onze gemeente heeft getroffen?” wil de ChristenUnie weten. Uit de antwoorden van het college van burgemeester & wethouders van de Gemeente Eemsdelta blijkt dat er op dit moment 26 ouders bekend zijn en dat zullen er ongetwijfeld meer zijn, maar door de strenge privacy wetgeving zullen deze mensen zich moeten melden bij de Belastingdienst of bij de gemeente om verder geholpen te worden. “De ChristenUnie wil dat de gemeente zoveel mogelijk actief beleid voert om deze mensen te bereiken en te stimuleren om zich voor hulp bij de gemeente te melden.” aldus Ina Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter van de ChristenUnie Eemsdelta. Melden: * bij Belastingdienst: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/ of bij * gemeente Eemsdelta: https://www.eemsdelta.nl/contact-sociaal-plein.

Bron: ChristenUnie Eemsdelta (3 maart 2021) foto uit ons archief
© Stichting Middelstum-info
Hoofdsponsors van onze website
Terug naar de inhoud