Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.
De beving van Huizinge speelt hierbij een grote rol.

Bijna een derde van de inwoners van Groningen voelt zich onveilig vanwege de aardbevingen in de regio. Dat is de voornaamste conclusie van de “commissie woningmarkt” van de Dialoogtafel. Woensdag 20 januari werd dit onderzoek gepresenteerd aan Hans Alders de Nationaal Coördinator.

23012016Onveilig-1

Maar liefst vierduizend huishoudens kampen met psychische problemen als gevolg van de bevingen. Ook vinden veel Groningers dat de NAM te weinig doet en hebben ze weinig vertrouwen in de overheid. Ook staat de woningmarkt in het beefgebied nog steeds onder zware druk. Trekt de woningmarkt landelijk aan, in het beefgebied is dit veel minder het geval.

23012016Onveilig-2

In het beefgebied spelen drie belangrijke factoren een rol: De recessie, de Krimp en de gaswinning. De onderzoekers adviseren dan ook waardevermeerderingsregeling te verbeteren en de opkoopregeling te verruimen. Alders is blij met dit onderzoek : Onderzoeken als dit leveren veel inzichten op omdat bewoners ondervraagd zijn. Het mag duidelijk zijn dat er ook aandacht voor de psychosociale problemen moeten zijn.

In februari / maart wordt er door het RIG (regionaal informatiepunt gaswinning) een thema-avond georganiseerd over deze problematiek.

Bron: Team Middelstum-info (23 januari 2016) foto toestel Jannes Klaassen