Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Het lijkt wel een militaire operatie.
Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen.

“We staan aan de vooravond van een unieke operatie die nog nooit eerder in Nederland heeft plaatsgevonden. Het lijkt bijna op een militaire operatie” Zo vatte burgemeester Albert Rodenboog de “RIG avond” (Regionaal Informatiepunt Gaswinning) in het kort samen. Ongeveer 40 mensen waren naar de raadzaal van het gemeentehuis gekomen om te luisteren naar een boeiend betoog van nationaal coördinator Hans Alders.

22012016RIG-1

Alders is op 1 juni 2015 aan de slag gegaan om te werken aan een gezamenlijke aanpak van de aardbevingsproblematiek voor de 12 getroffen gemeentes. Even leek het een spannend avondje voor hem te worden. Alders begon zijn verhaal als volgt:

“Groningen was ook totaal niet voorbereid op eventuele bevingen” Als door een wesp gestoken reageerde een van de bezoekers fel: “Dat is nu een flauwe opmerking” Alders pareerde deze woorden snel en legde uit wat hij precies bedoelde. Er volgde een best wel ingewikkeld verhaal over kansberekeningen en bouwbesluiten. In oude bouwbesluiten stond helemaal niets over eventuele bevingen en de kans op schade. Deze kans wordt uitgedrukt in bepaalde verhoudingen. Duidelijk mag zijn dat 10-4 de kritische grens is.

Ook wordt er op korte termijn een onafhankelijk arbiter wordt aangesteld. Deze (veelal) oud rechter / jurist doet een bindende uitspraak indien de schadeveroorzaker (NAM) en gedupeerder er ondanks bemiddeling niet uitkomen. Ook merkte je dat niet iedereen even blij was met het CVW. Complexe gevallen worden hier dan ook vandaan gehaald en gaan naar de nationaal coördinator. Verder wordt er op zeer korte termijn gestart met de inspectie van woningen. Middelstum (de oude kern) zal vanaf juni aan de beurt zijn.

22012016RIG-2

Om dit te kunnen realiseren zullen er op een aantal plaatsen zgn. Bouwwinkels ( volgens Rodenboog geen mooie naam) geplaats worden. Dit zijn plaatsen / locaties waar vergaderd wordt, medewerkers van de nationaal coördinator, ambtenaren en wethouders aanwezig zijn en waar burgers samen kunnen komen om te vergaderen en zaken te bespreken. Want nu moet iedereen de handen in elkaar slaan om er samen een kansrijk Groningen van te maken.

Volgende maand is er weer een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Bekijk HIER de presentatie van Hans Alders.

Bron: Team Middelstum-info (22 januari 2016) foto toestel Jannes Klaassen