Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Heb je oog voor een ander?

Zondag 17 januari is er een jeugddienst met als thema heb je oog voor een ander ? We besteden aandacht aan het begrip hebben voor elkaar en je kunnen verplaatsten in de ander.

11012016Oog

De huisband verleent zijn medewerking en de voorganger is Ds. Langenburg. Ook zal de jeugd meewerken aan de dienst. We hopen U allen te zien op 17 januari.

Bron & foto: PKN Middelstum (11 januari 2016)