Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

15 januari fakkeltocht 'GAS TERUG' in Groningen.

Milieudefensie organiseert vrijdag 15 januari samen met de Groninger Bodem Beweging (GBB) de fakkeltocht 'GAS TERUG' door het centrum van Groningen. De optocht vindt plaats op het moment dat Kamerleden naar Groningen komen om te praten met gedupeerde bewoners en wordt ondersteund door tal van andere organisaties (1). Aanleiding is het besluit van minister Kamp om maximaal door te gaan met de gaswinning in Groningen. Met een winningsniveau van 27 miljard m3 per jaar nemen de aardbevingen nog steeds toe in aantal en in sterkte, met grote schade en onacceptabele risico's voor de Groningers als gevolg.

09012016Fakkeloptochtgaswinningsbesluit-2

Vlak voor de kerst nam minister Kamp een besluit over de gaswinning in Groningen in de eerste helft van 2016 (2). Dat besluit komt er op neer dat hij gewoon door blijft pompen in afwachting van meer vertragende onderzoeksrapporten. Ook hield de minister geen rekening met het in Parijs gesloten klimaatakkoord, dat oproept tot het zo snel mogelijk afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Onaanvaardbare risico's
Het risico voor de Groningers is enorm. Huizen worden onbewoonbaar verklaard, scholen ontruimd en zeer veel huizen en gebouwen in de regio moeten worden verstevigd. Als er komend jaar nog steeds niet drastisch minder gas wordt gewonnen, neemt dat risico alleen maar toe. Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging: 'Veilig wonen moet 100 procent gegarandeerd worden. Ook voor Groningers.' Minder gas winnen hoeft geen probleem te zijn voor de leveringszekerheid, als de regering volop inzet op het verminderen van de gasconsumptie.

Wat nu nodig is
Op 15 januari brengen Kamerleden uit de commissie Economische Zaken een bezoek aan Groningen. Zij zullen ter plekke in gesprek gaan met bewoners die getroffen zijn door de aardgaswinning. Een aantal Kamerleden loopt ook mee in de Fakkeltocht. Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: 'Wat nu nodig is, is een Deltaplan voor het afbouwen van de gasafhankelijkheid, zowel voor het verwarmen van onze huizen als van de staatskas'. Dick Kleijer (GBB): 'De onwil van dit kabinet heeft gezorgd voor veel verloren jaren. Op korte termijn minder dan 12 miljard m3 winnen is nu noodzaak, vervolgens moet de winning planmatig snel naar nul."

09012016Fakkeloptochtgaswinningsbesluit-1

Links: www.milieudefensie.nl  / www.groninger-bodem beweging.nl  www.facebook.com/events/472866122917541  

Voor meer informatie: Ingrid van den Berg, persvoorlichting Milieudefensie, 020-5507333/ 06-29593872 en Dick Kleijer, woordvoerder GBB, tel. 06-53702792 of email: dickkleijer@groninger-bodem-beweging.nl

Woordvoerders ter plaatse: Ike Teuling (Milieudefensie) 06 29593882 en Dick Kleijer (GBB) 06 53702792

Noten:
(1) Aardbevingen Groningen, Waakzaam Woldendorp, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Vereniging voor Zuivere Energie, Waddenvereniging, GroenFront!, Onze Klei

(2) https://milieudefensie.nl/gasboringen-groningen/nieuws/gasbesluit-kamp-klap-in-het-gezicht-van-de-groningers

Wat: Fakkeloptocht Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie
Waar: Vismarkt, Groningen
Wanneer: Vrijdag 15 januari vanaf 19.30 uur
Wie: Sprekers zijn onder anderen de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar, secretaris Dick Kleijer van de GBB, campagneleider Ike Teuling van Milieudefensie en gedupeerd bewoner Annemarie Heite. Ook een aantal Kamerleden loopt mee.

Bron: Groninger Bodem Beweging (9 januari 2016) foto toestel Archief