Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Programma Historische Vereniging voorjaar 2016.

Zo komt de kleindochter van K. ter Laan naar Ewsum om te vertellen wat voor een bijzondere man haar Opa toch was, wordt het Klooster van Rottum “Herbouwd” in maart en kan in april veel stof kunnen opwaaien als er een expositie en lezing wordt gehouden over ”Merklappen”.

Woensdag 10 februari Kornelis ter Laan 20.00 uur op Ewsum
Mevrouw Stip Ter Laan, de kleindochter van K. ter Laan, zal een verhaal houden over het leven en werk van haar beroemde grootvader Kornelis ter Laan (Ol Kneles). Kornelis ter Laan (1871-1963) werd aan de Groene Dijk in Slochteren geboren als oudste zoon van kleine landbouwers. Hij werd onderwijzer, schoolhoofd, was 36 jaar lid van de Tweede Kamer voor de SDAP (1901-1937) en de eerste 'rode' burgemeester in Nederland te Zaandam (1914-1937). Tevens was hij het eerste rode raadslid van Den Haag (1905-1914). Daarnaast heeft hij zo'n 80 boeken, naslagwerken en geschriften op zijn naam staan, deels alleen, deels met anderen geschreven.

05012016KornelisterLaan

In de provincie Groningen werd Ter Laan vooral bekend door zijn Nieuwe Groninger Woordenboek, waaraan hij vanaf 1902 had gewerkt en dat in 1929 in boekvorm verscheen. Ook de Groninger Encyclopedie (1954-'55) is van zijn hand. Als voorzitter en voorman van 't Grunneger Genootschap (1930-1961) bleef hij vanuit het westen van het land met hart en ziel betrokken bij zijn Grunneger Laand en het volk waar hij zo van hield. En altijd met een tikkeltje heimwee naar de Groene Dijk. in 1951 ontving hij uit handen van prins Bernhard de zilveren anjer voor alles wat hij op het gebied van taal en cultuur voor Groningen had gedaan. Toen hij overleed was zijn doel bereikt; Groningen was op de kaart gezet.

Toegang gratis. Per consumptie € 2,00


Donderdag 17 maart Klooster Sint Juliana in Rottum 20.00 uur in Vita Nova. Verzorgd door dhr. A. Gramsbergen en dhr. W. van Wijnen

Rottum ligt op een oude wierde. De vondst van enkele Romeinse beeldjes suggereert, dat de bewoners van Rottum al kort na het begin van de jaartelling handel dreven. Omstreeks 1200 werd op de wierde het Benedictijner klooster St. Juliana gebouwd. Het klooster maakte aanvankelijk een zekere bloei door. Het bezat uitgebreide landerijen in de omgeving en een belangrijk deel van het eiland Rottumeroog.

05012016Kloosterjuliana

In de 16e eeuw kregen de kloosters in de Ommelanden het zwaar te verduren. In 1517 werden door graaf Edzard van Oost Friesland invallen gedaan die zich vooral richtten op Rottum, Usquert en Warffum. Het klooster in Rottum moet toen aanzienlijke schade opgelopen hebben. Later in diezelfde eeuw begonnen de ongeregeldheden rond de reformatie zich af te tekenen. Daarom werd in de 16e eeuw een extra buitengracht rond het klooster aangelegd. Toch kon het klooster in Rottum het noodlot niet ontlopen en in 1587 werd het klooster in brand gestoken door een troep van 600 – 800 Geuzen. Dat betekende het einde van het klooster en de monniken vluchtten naar hun refugium in Groningen.

In de zomer van 2011 hebben de heren Gramsbergen en van Wijnen een onderzoek uitgevoerd naar de fundamenten van het kloostercomplex. Daarbij werd gebruik gemaakt van elektrische weerstandsmetingen.
Zij zullen hier over vertellen, tevens krijgt u een prachtige 3-D animatie van het klooster, die een projectgroep na afloop van het onderzoek heeft gemaakt, te zien.

Toegang gratis. Per consumptie € 2,00


Zaterdag 30 april Merklappen 14.30 uur Hippolytushoes.

Trijntje van Spanning- van Oosterom zal die middag een Power Point ondersteunende lezing houden over merklappen en schoolmerklappen, waar zij zelf een grote collectie van heeft opgebouwd en een gedeelte daarvan zal tonen. Door haar grote kennis op dit gebied publiceert zij regelmatig in het tijdschrift van de Vereniging voor Liefhebbers van Merklappen het blad “MERKWAARDIG”. Zij wil graag haar expertise delen met de bezoekers en vraagt dan ook om merk- of stoflappen mee te nemen die middag om daarvan dan iets over de herkomst, het behoud en beheer te vertellen.

05012016merklappen

Een merklap is een op stramien geborduurde lap met een alfabet, een cijferreeks en de persoonlijke gegevens van de maakster. Er werd vaak rood borduurkatoen gebruikt. De maakster is niet echt creatief, maar wel ambachtelijk bezig. Door de keuze van de stof, de garens, en de patronen kon zij een persoonlijke invulling aan haar werkstuk geven.

Deze middag is voor iedereen gratis toegankelijk.

Bron & foto's: Historische Vereniging (5 januari 2016)