Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Kerstavond in Middelstum.

De gezamenlijke kerken in Middelstum houden Zaterdag 24 december om 21.00 uur een kerstnachtsamenkomst in de Hippolytuskerk. Het thema is: ‘...en God voor ons allen’. Voorganger is ds. M. Langenburg van de Protestantse Gemeente Middelstum. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het Hippolytuskerkkoor o.l.v. Oleg Morozow en Jakob Krijgsheld bespeelt het orgel.

23122016-Kerstnachtdienst

Er worden twee collectes gehouden. De eerste collecte is voor Open Doors. Open Doors is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. De tweede collecte is voor de onkosten van de samenkomst.

Bron: Ben Hoetmer (23 december 2016)