Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Afscheid van de "oude" school.

Nog maar een paar weken en dan is het zover. In de kerstvakantie verhuizen de leerlingen van basisschool Wicher Zitsema aan de Boerdamsterweg naar hun "tijdelijke" nieuwe onderkomen even verderop. Komende woensdag (21 december) nemen leerlingen, ouders en andere belangstellende afscheid van de school.

 17122016-Tijdelijke-School-1

Achter de kerk (de Damstee) is men druk bezig om de laatste werkzaamheden te verrichten aan de tijdelijke school zodat de verhuizing op 2 en 3 januari 2017 plaats kan gaan vinden. Het schoolplein is in de afgelopen weken aangelegd en ook de voorzieningen in de school zijn zo goed als afgerond. Er is een trottoir aangelegd op een gedeelte van het sportcomplex van de plaatselijke voetbalvereniging. 

 17122016-Tijdelijke-School-2

Nadat deze school (Wicher Zitsema) leeg is zal er een verbouwing plaats gaan vinden alvorens de leerlingen van GBS De Klim-op daar gaan intrekken. Wanneer dit zal gaan gebeuren is momenteel nog niet bekend. Medio 2017 zal er dan begonnen worden met de sloop van de voormalige MULO/Lagere school aan de Zuiderstraat.

Bekijk het FOTOVERSLAG welke door ons is gemaakt van de vorderingen.

Bron: Team Middelstum-info (17 december 2016) foto toestel Janneke & Jaap van der Laan