Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Verkeersituatie in Middelstum.

Het houdt de gemoederen in Middelstum nog steeds bezig over de verkeersituatie aan de Delleweg en Molenweg. Er kwamen veel reacties binnen op facebook over dit artikel welke door ons woensdag 14 december jl op onze website werd geplaatst. We hebben daarom de gemeente gevraagd om een reactie over deze kwestie. Verantwoordelijk wethouder Rudi Slager zegt daarover het volgende:

17122016-Verkeersituatie-1 17122016-Verkeersituatie-2

17122016-Verkeersituatie-3 17122016-Verkeersituatie-4

Aan de Molenweg en Delleweg in Middelstum zijn verkeersremmende maatregelen getroffen. Dit hebben wij gedaan om de verkeersveiligheid op deze toegangswegen te vergroten. De maatregelen zijn weloverwogen in overleg met aanwonende bewoners, de Historische Vereniging, Dorpsbelangen, LTO Noord en Cumela genomen. Op beide wegen is de maximumsnelheid 30 km/u, maar de snelheden lagen onverantwoord hoog (gemiddeld > 60 km/u).

De wegversmalling aan de Molenweg is aangebracht op verzoek van en in overleg met de aanwonende bewoners, de Historische Vereniging en Dorpsbelangen in verband met de wandelroute vanaf het hoogholtje naar de molen. Door de gereden snelheden ontstonden hier in het verleden onverantwoorde situaties.

17122016-Verkeersituatie-5 17122016-Verkeersituatie-6

17122016-Verkeersituatie-7 17122016-Verkeersituatie-8

Bij de Delleweg zijn de verkeersremmende maatregelen aangepast. Om de veiligheid te verhogen voor overstekende fietsers bij de dorpsentree, zijn blokmarkeringen aangebracht op het asfalt. Hierdoor is de oversteekplek visueel gemarkeerd, ook zijn er geen struiken teruggeplaatst. Fietsers zijn hierdoor voor auto's beter zichtbaar. Naar aanleiding van klachten is de afstand tussen de aangebrachte obstakels vergroot. De werkzaamheden zijn nu afgerond.

17122016-Verkeersituatie-9 17122016-Verkeersituatie-9

17122016-Verkeersituatie-11 17122016-Verkeersituatie-12

Wij zijn er van overtuigd dat deze maatregelen de veiligheid van alle weggebruikers vergroot. Weggebruikers zullen aan de nieuwe situatie moeten wennen. Als iedereen zich aan de toegestane snelheid houdt, zal de veiligheid voor alle weggebruikers toenemen.

Bron: Team Middelstum-info/Gemeente Loppersum (17 december 2016) foto toestel Yme Arends & Jaap & Janneke van der Laan