Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

IJsbaangebouw Middelstum winterklaar.

In het clubgebouw van de IJsvereniging ijsbaan Middelstum is de afgelopen periode hard gewerkt aan de renovatie van de toiletgroep. Met de renovatie van de toiletgroep is een lang gekoesterde wens van de vereniging in vervulling gegaan. Dagelijks was, naast de aannemers, een groep leden van de vereniging in het gebouw aan de Korenlaan 1 te vinden, om de werkzaamheden die zelf gedaan konden worden uit te voeren. De realisatie van de hypermoderne toiletgroep is mede mogelijk gemaakt door de subsidie welke voor dit initiatief is ontvangen van het Loket Leefbaarheid Groningen.

logoloketleefbaarheidgroningen

De IJsvereniging is trots op het resultaat van de verbouwing en wil dan ook graag iedereen uitnodigen om de realisatie te vieren tijdens een klein open huis met een hapje en drankje op zaterdag 17 december a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in het clubgebouw aan de Korenlaan 1 te Middelstum. U bent van harte welkom.

Bron: IJsvereniging IJsbaan Middelstum (11 december 2016)