Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Bedankt voor uw inbreng.

“ Wie brengt Asingaborg tot leven”

De werkgroep “Wie brengt Asingaborg tot leven” wil iedereen bedanken die gevolg gegeven heeft aan de oproep om met ideeën te komen voor het kunstobject in het Asinga park. Onder de titel “ Wie brengt Asingaborg tot leven” is in oktober de eerste stap gezet naar een kunstobject in Asingapark.

 21102016Asingaborg-1

De Middelstumers kwamen met leuke waardevolle ideeën. Nu is de beurt aan kunstenaars om de ideeën van het dorp op een treffende manier terug te laten komen in het ontwerp. Wat vinden de Middelstumers belangrijk? Van de inzendingen die binnen kwamen was het verrassend dat de ideeën van de inzenders aardig overeenkomen. De werkgroep van “ Wie brengt Asingaborg tot leven” en de begeleidingscommissie kon uit deze ideeën dan ook een aantal duidelijke uitgangspunten halen. Voorstellen uit het dorp zijn samengevat:

Het kunstwerk;
• Geeft aanleiding voor kinderen om te spelen
• Biedt ruimte om muziek te maken of te beluisteren
• Is open en transparant van karakter, de ruimtelijkheid van het park staat voorop.

Met deze uitgangspunten krijgen de kunstenaars een mooie uitdaging. De komende week zal de start zijn dat de kunstenaars en amateurkunstenaars gevraagd worden een ontwerp aan te leveren. De kunstenaars en amateurkunstenaar hebben tot 1 maart 2017 de tijd om een ontwerp te maken. Daarna zal de vakjury 3 ontwerpen te kiezen die het beste aan de voorwaarden voldoen. Deze drie kunstenaars kunnen hun ontwerp helemaal uitwerken tot een voorstudie voor het dorp waardoor je een idee hebt hoe het eruit komt te zien. Dat moet begin juli klaar zijn.

Dan zijn de Middelstumers als laatste aan zet. Hen wordt gevraagd het winnende object te kiezen uit deze drie genomineerden. Verder kunt u alles lezen op www.brengasingatotleven.nl.

Bron: Werkgroep "Wie brengt Asingaborg tot leven (9 december 2016) foto toestel Archief