Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Hans Alders breidt inspecties uit naar Middelstum.

In de eerste helft van 2017 laat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ongeveer 165 woningen in Middelstum inspecteren. Deze inspecties zijn nodig om vast te stellen of de woningen aardbevingsbestendig zijn. Ongeveer dertig bewoners kregen afgelopen zaterdag van Hans Alders uitleg over de verschillende inspecties.

“In de kern van het aardbevingsgebied staan 22.000 woningen. De komende vijf jaar willen we al deze woningen inspecteren en beoordelen of deze aardbevingsbestendig zijn. In het voorjaar van 2016 begonnen we met inspecties in Loppersum, ’t Zandt, Overschild, Ten Post en Appingedam. Nu gaan we ook aan de slag in Middelstum”, zei Hans Alders.

30112016-Bijeenkomst-NCG-Middelstum

Van binnen naar buiten.
Hans Alders: “We werken van binnen naar buiten in het aardbevingsgebied, waarbij de kern Loppersum is. De meest kwetsbare woningen worden als eerste geïnspecteerd. Dit zijn onder andere rijtjeswoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Samen met de gemeente Loppersum bepalen we waar we in een bepaald gebied beginnen.”

Soorten inspecties
Bij het inspecteren van woningen zijn er twee soorten inspecties, een uitgebreide en een eenvoudige inspectie. Als woningen op elkaar lijken is een uitgebreide inspectie slechts in een paar huizen nodig. De gegevens uit deze uitgebreide inspecties worden gebruikt voor de andere woningen van hetzelfde type.

Bij een uitgebreide inspectie wordt de woning zowel binnen als buiten onderzocht. Soms is het hierbij nodig om gaten in wanden, muren of plafonds te maken. Of wordt in de tuin gegraven om de fundering te zien. Deze inspectie duurt één tot drie dagen. Alle werkzaamheden worden uiteraard netjes hersteld. Doel is om inzicht te krijgen in de bouwkundige constructie van de woning.

Als woningen op elkaar lijken, in het dorp of op andere plaatsen in de provincie Groningen, is alleen een eenvoudige inspectie nodig. Dat heet een validatie-inspectie en duurt ongeveer één uur. Doel is om vast te stellen of de woning overeenkomt met de woningen die uitgebreid zijn geïnspecteerd. Centrum Veilig Wonen voert de inspecties onder regie van de NCG uit.

Lokale versterkingspunten
In de dorpen waar wordt geïnspecteerd komt een lokaal Versterkingspunt. In 2017 wordt een Versterkingspunt geopend in Middelstum. Tot die tijd staan bewonersbegeleiders van Versterkingspunt ’t Zandt klaar voor de inwoners van Middelstum. Samen met bewoners lopen zij stap voor stap het inspectieproces door en leggen uit welke stappen volgen na de inspectie. Alles gebeurt in overleg en met toestemming van de bewoners en eigenaar van de woningen. De bewonersbegeleiders van de NCG zijn bereikbaar via: Telefoon: 088 - 041 4458 E-mail: info@versterkingspuntmiddelstum.nl

Telefonisch bereikbaar:
maandag 13.00-16.30 uur
dinsdag 9.00-16.30 uur
woensdag 9.00-16.30 uur
donderdag 9.00-16.30 uur
vrijdag 9.00-12.00 uur

Meerjarenprogramma
De NCG is een samenwerkingsverband van twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Jaarlijks verschijnt een (geactualiseerd) Meerjarenprogramma waarin de uitgangspunten en werkwijze beschreven staan. Op 2 november jl. is het concept Meerjarenprogramma 2017 – 2021 gepubliceerd. Eind 2016 wordt het Meerjarenprogramma definitief vastgesteld.

Op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl staat meer informatie over de inspecties en de eventuele versterkingsopgave.

Middelstum TV was bij deze bijeenkomst aanwezig en legde het vast voor degene die niet aanwezig konden zijn bij deze toch wel belangrijke bijeenkomst. De opnames duren circa 45 minuten en zijn zeker de moeite van het bekijken waard. 

Video bekijken MTV klein

Bron & foto: Nationaal Coördinator Groningen (30 november 2016)