Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Informatiebijeenkomst start inspecties Middelstum.

Op zaterdag 26 november zijn bewoners uit Middelstum die als eerste aan de beurt zijn voor een bouwkundige inspectie van hun woning uitgenodigd door de Nationaal Coördinator Groningen. Tijdens een informatiebijeenkomst in Vita Nova krijgen zij uitleg over wat de inspectie van een woning inhoudt. Deze inspecties zijn nodig om vast te stellen of woningen versterkt moet worden zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen.

23112016Inspecties-Woningen-Middelstum

Wat is de Nationaal Coördinator Groningen?
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een samenwerking tussen twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Samen hebben zij de handen ineen geslagen om woningen in het aardbevingsgebied te inspecteren en te beoordelen of deze aardbevingsbestendig zijn.

Voorlichtingsbijeenkomst
Betrokken bewoners hebben een persoonlijke uitnodigingbrief gekregen. Heeft u geen brief ontvangen maar bent u wel geïnteresseerd in deze bijeenkomst? Dan ben u ook van harte welkom.

Wanneer: Zaterdag 26 november 2016
Tijd: 09.30 – 11.30 uur (inloop vanaf 09.00 uur)
Waar: Zalencentrum Vita Nova, Heerestraat 39 in Middelstum

Programma zaterdag 26 november 2016
09.00 uur Inloop informatiemarkt met koffie, thee en koek
09.30 uur - Welkom door wethouder Pier Prins
- Toelichting op inspecties van woningen door Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders
10.30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inspecties
11.00 uur Informatiemarkt
11.30 uur Einde

Inspecties in Middelstum
In het voorjaar van 2016 is de NCG gestart met het inspecteren van woningen in een aantal dorpen in de gemeente Loppersum. In 2017 is een gedeelte van Middelstum aan de beurt. In overleg met de gemeente Loppersum heeft de NCG de regie over de inspecties. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert in opdracht van de NCG de inspecties uit.

Het berekenen of woningen aardbevingsbestendig zijn, is ingewikkeld. Ook is het aantal specialisten die zich hierin hebben gespecialiseerd beperkt. Daarom kunnen niet alle woningen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. Dit gebeurt in fases. De meest kwetsbare woningen worden als eerste geïnspecteerd. Samen met de gemeente Loppersum bekijkt de NCG welke woningen als eerste een de beurt zijn.

Meerjarenprogramma
De NCG is een samenwerkingsverband van twaalf Groninger gemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Jaarlijks verschijnt een (geactualiseerd) Meerjarenprogramma waarin de uitgangspunten en werkwijze beschreven staan. Op 2 november jl. is het concept Meerjarenprogramma 2017 – 2021 gepubliceerd. Eind 2016 wordt het Meerjarenprogramma definitief vastgesteld.

Op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl staat meer informatie over de inspecties en de eventuele versterkingsopgave. Voor vragen over schade kunt u terecht bij het CVW.

Bron & foto: Nationaal Coördinator Groningen (23 november 2016)