Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Van bouwkavel tot school.

Wie regelmatig een rondje Boerdam loopt ziet hem al van verre staan. De tijdelijke school vliegt als een paddestoel uit de grond. Lieten we u eerder al foto's zien uit oktober, nu halverwege november is de school die straks onderdak gaat bieden aan de leerlingen van de Wicher Zitsema School bijna al klaar.

19112016School-1 

Nog een paar weekjes en de verhuizing kan beginnen. In januari 2017 zullen de kinderen hun intrek doen in dit nieuwe tijdelijke nieuwe pand. Vanaf dan zal de oude basisschool verbouwd gaan worden voor de leerlingen van de Klim-Op school. Zodra dat afgerond is gaat de oude school (beter bekend als oude lagere school/MULO) tegen de vlakte en zal op die plaats een nieuw aardbevingsbestendig kindcentrum.

 19112016School-2

We houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de vorderingen in de komende maanden.

Bron: Team Middelstum-info (19 november 2016) foto toestel Janneke van der Laan