Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Thema-avond: Op weg naar een gasloze provincie.

Dinsdagavond 22 november 2016 vindt in het gemeentehuis van Loppersum een thema-avond plaats over de toekomst van Groningen in de transitie naar een gasloze provincie.

Gasloze provincie
Er is in de provincie Groningen veel aandacht voor de transitie naar het gebruik van duurzame energievormen en het besparen op het gebruik van energie. Onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is de ambitie. Op dit moment is 93% van de huizen in Nederland aangesloten op het gas uit Groningen en wordt 6% van de energie opgewekt met duurzame energiebronnen. Er ligt nog een flinke uitdaging voor ons. En dus betekent dat investeren op alternatieven en innovaties. Ook die ontwikkelingen roepen uitdagingen, vragen en soms strijd op: Wat zijn de gevolgen van duurzame energie voor de kwaliteit van de leefomgeving? Hebben bewoners uit de regio zelf voordeel bij die nieuwe ontwikkelingen of verdwijnen de opbrengsten naar elders? En kan duurzame energie bijdragen aan het versterken van de regio?

17112016Gasloze-Provincie

Ina Horlings, adjunct hoogleraar Sociale Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, geeft deze avond een presentatie over Sense of Place. Zij gaat in op het feit waarom mensen een bijdrage willen leveren aan ruimtelijke veranderingen, en op welke manier waarden en de cultuur hier in mee spelen. Hoe organiseer je een succesvolle introductie van nieuwe energievormen en wat betekent dat voor een goede dialoog? Hoe verhouden overheden, inwoners en initiatiefnemers zich in de transitie tot elkaar? Wethouder Bé Schollema reageert hier op en geeft aan hoe ze vanuit gemeentelijk perspectief met deze vragen omgaan.

Aanmelden
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze thema-avond. Op 22 november van 19.30-21.30 uur bent u van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis van Loppersum. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen! We willen u vragen zich aan te melden door te bellen naar 0596 54 82 00 of een e-mail te sturen naar gemeente@loppersum.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en aantal personen. Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen. Aanmelden kan tot maandag 21 november.

Bron: Gemeente Loppersum (17 november 2016)