Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Subsidie bij viering jaarwisseling 2016-2017.

Evenals vorige jaren is de gemeente Loppersum bereid om, onder bepaalde voorwaarden, een financiële bijdrage toe te kennen aan organisaties in de gemeente voor de viering van de jaarwisseling in hun dorp. De gemeente stelt maximaal € 6.300 beschikbaar. Komen de totale aanvragen daarboven, dan krijgt iedere aanvrager evenredig minder.

Er hoeft achteraf geen overzicht van de werkelijke uitgaven worden ingeleverd. Aanvragen kunnen tot 15 november 2016 bij de gemeente worden ingediend. Voor vragen/voorwaarden kunt u contact opnemen met de gemeente Loppersum via 0596 – 54 82 00.

04112016Subsidie-Oud-Nieuwjaar 

Bij de toekenning gelden de volgende voorwaarden:
De financiële bijdrage wordt toegekend aan activiteiten die voor alle inwoners toegankelijk zijn;
De activiteiten moeten bijdragen aan een veilige en maatschappelijk rustige jaarwisseling;
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de eigen inbreng van de organisatie. Daarmee wordt de eigen inbreng gestimuleerd en beloond.
De hoogte van de bijdrage wordt mede bepaald door de "medewerking" vanuit de horeca door het hanteren van lagere horecaprijzen. Als de normale prijzen gehanteerd worden is sprake van een commerciële activiteit.
Als in een dorp voldoende horecaruimte beschikbaar is voor de geplande activiteiten wordt geen bijdrage voor een feesttent gegeven.
Voor inhuur van muziek wordt maximaal € 500 vergoed. Bij de aanvraag moet een kopie van de VAR-verklaring van de artiest worden meegestuurd.
Voor inhuur van beveiliging wordt maximaal € 1.000 vergoed. Het moet gaan om een erkend beveiligingsbedrijf. Een kopie van het contract met het bedrijf moet bij de aanvraag worden meegestuurd.

Uit de aanvraag moet duidelijk blijken:
Welke activiteiten worden ontwikkeld;
Hoe de activiteiten zorgen voor een veilige en maatschappelijk rustige jaarwisseling;
Welke financiële inbreng de organisatie daarbij zelf heeft;
Hoe de beveiliging is geregeld.

Bron: Gemeente Loppersum (4 november 2016) foto toestel Archief