Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Herindelingsgeweld en Krokodillentranen.
Komt er een volksraadpleging?

Op maandag 31 oktober werd er in de raadsvergadering van de gemeente Loppersum opnieuw gesproken over de voorgenomen herindeling. Duidelijk mag zijn dat de meeste raadsleden niet blij zijn met het optreden van gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). In een interview met het Dagblad van het Noorden liet deze gedeputeerde zich nogal negatief uit over de bestuurskwaliteiten van de gemeenteraad van Loppersum.

Toen burgemeester Rodenboog de gedeputeerde hierop aansprak zei hij: “Dit heb ik niet gezegd, dit komt van de journalist van het dagblad.” Toch belde de provincie vandaag met de griffier van de gemeente Loppersum dat gedeputeerde Brouns met de raad van Loppersum in gesprek wilde. De raad ging akkoord met dit voorstel al was het niet van harte. Brouns zal in genoemd overleg stevig aan de tand gevoeld worden en moet ook zeker iets te melden hebben aan de raad. “ Het moet niet alleen mosterd na de maaltijd zijn. Maar ik verwacht er eigenlijk niets van” (Be Prins ChristenUnie)

Opvallend is toch dat er binnen de raad nog steeds geen gezamenlijk standpunt is ingenomen betreffende de herindeling. Sommige fracties (Lies Oldenhof PVDA) willen in de raad nog steeds niet uitspreken naar welke variant hun voorkeur uitgaat. Zelfs toen ze hierdoor uitgedaagd werd door Jacomine Meyling gaf ze geen duidelijk antwoord. Loppersum Vooruit gaf zelfs te kennen dat ze zich niet op wilden laten jagen en dat ze rustig wilden onderzoeken welke variant de beste was.

01112016Herindeling-Gemeente

De meest opvallende uitspraak kwam toch wel van Jacomine Meyling (D 66 / gemeentebelangen). Zij pleitte nadrukkelijk voor een Volksraadpleging en dan voor de voormalig gemeente Middelstum. Een eerste initiatief werd hier onlangs al voorgenomen middels een enquête van Marko Datema op Middesltum-info.

Door zo’n raadpleging kan de bevolking van Middelstum zich uitspreken over de komende herindeling. Ziet de bevolking van Middelstum het zitten om straks bij DAL te horen of zijn er andere, betere initiatieven? Een prachtig democratisch voorstel om de bevolking hierin mee te laten praten. Of de politiek hier naar gaat luisteren is natuurlijk altijd afwachten maar het getuigd in ieder geval wel van lef en verantwoordelijkheidsgevoel naar de bevolking.

Hans Sauerborn (D 66 / gemeentebelangen) vertrouwde ons nog toe: “Die raadpleging moet wel vanuit de bevolking zelf komen, vanuit de politiek hoef je niets te verwachten”

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd of er mensen zijn die deze handschoen op te durven nemen.

Middelstum-info is in dat geval van harte bereid om voor de nodige publiciteit te zorgen.

Bron: Team Middelstum-info (1 november 2016) foto toestel Jannes Klaassen