Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Uitnodiging algemene ledenvergadering ijsclub ijsbaan Middelstum.

Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ‘ IJSCLUB IJSBAAN MIDDELSTUM’ Er zullen verschillende punten aan de orde komen waaronder het verslag van de penningmeester en kascommissie. Na afloop wordt het weer extra gezellig met de welbekende bingo!!

01112016IJsbaan

Datum: vrijdag 4 november aanstaande
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Kantine van de ijsbaan.

Bron & foto: Mark van Dijken (1 november 2016)