Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Gemeente zoekt nominaties Waarderingsprijs.

Jaarlijks reikt de gemeente tijdens de nieuwjaarsreceptie de Waarderingsprijs uit. De prijs is voor één persoon of een groep inwoners die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief, of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

De spelregels:
Het moet gaan om een persoon of groep inwoners uit de gemeente Loppersum.
Het moet gaan om een activiteit of prestatie waarbij de gemeente op een positieve wijze in het nieuws is gebracht.
Het moet in 2016 hebben plaatsgevonden.
Het moet gaan om activiteiten die op de totale bevolking van dorp of gemeente gericht zijn.
De activiteiten moeten een uniek karakter hebben.
Het moet gaan om activiteiten van grote maatschappelijke, sportieve of culturele waarde.
Er moet geen eigen belang in het geding zijn (mensen kunnen niet zichzelf voordragen).
In de afgelopen vijf jaar mag geen prijs zijn ontvangen.
Er mag geen sprake zijn van een actieve rol in politiek-bestuurlijk Loppersum.
Kent u iemand of een groep mensen die hiervoor in aanmerking komt, schroom niet deze persoon of groep voor te dragen. U kunt dat doen door het onderstaande formulier in te vullen.

Klik HIER voor het aanmeldingsformulier.

Het ingevulde formulier kan uiterlijk 15 november 2016 gestuurd worden naar de heer R.S. Bosma, postbus 25 9919 ZG Loppersum of via mail naar r.bosma@loppersum.nl 

Bron: Gemeente Loppersum (29 oktober 2016)