Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Erfgoedorganisaties starten petitie tegen afschaffen
fiscale tegemoetkoming monumenteneigenaren.

Federatie Instandhouding Monumenten, Kunsten ’92 en Erfgoedvereniging Bond heemschut zijn een campagne gestart om te protesteren tegen het kabinetsvoornemen om in de begroting 25 miljoen euro voor de instandhouding van monumenten te schrappen. Hieronder vallen niet alleen meer dan 30.000 woonhuizen, maar ook honderden boerderijen, buitenplaatsen, molens, landgoederen, tuinen en parken.

14072016OudeAnsichtkaart

Meer dan de helft van de 60.000 rijksmonumenten wordt door deze bezuiniging getroffen. De eigenaren van deze panden mogen straks het onderhoud grotendeels zelf gaan betalen. Het bezitten van een Rijksmonument wordt zo een dure aangelegenheid en onbetaalbaar voor vele monumentenbezitters. Dat is een miskenning van de waarde van monumenten voor de gemeenschap en ondergraaft de bereidheid onder eigenaren om rijksmonumenten goed en planmatig te onderhouden. Monumenteneigenaren rekenen op een betrouwbare overheid en het afschaffen van de fiscale aftrek schaadt het vertrouwen. Dat leidt tot uitstel, afstel en waardenverlies van rijksmonumenten. En dus tot hogere kosten in de toekomst!

Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling weggegooid die zich decennia heeft bewezen. Aan de nieuwe plannen is geen inhoudelijke afweging aan vooraf gegaan. Evenmin zijn de consequenties goed in kaart gebracht. Minister Bussemaker wil het stelsel van financiering over twee jaar structureel gaan aanpassen. Er komt een sobere overgangsregeling met circa de helft van het huidige budget. Bezuinigen zonder een goed plan voor de toekomst, dat is oude schoenen weggooien voordat de minister nieuwe heeft gekocht.

Met 2000 rijksmonumenten is de provincie Groningen goed bedeeld. De eigenaren zijn door Heemschut op de hoogte gebracht van de plannen van de minister. De consequenties voor onze provincie zijn groter dan voor de rest van het land; lichte schade door aardbevingen aan monumenten kan nu via de fiscale regeling worden verzacht zonder een extra administratief traject langs het Centrum Veilig Wonen.

De gezamenlijke monumentenorganisaties vragen de Tweede Kamer dan ook :
• Om de voorgenomen bezuiniging door de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor particuliere monumenteneigenaren terug te draaien.
• Om elders het geld te vinden om de bezuiniging op de Begroting van OCW te compenseren.
• Om de minister van OCW en de staatssecretaris van Financiën te bewegen in gesprek te gaan met de sector hoe een nieuw stelsel vorm dient te krijgen.

Om het verzoek kracht bij te zetten zijn de erfgoedorganisaties een petitie gestart, die nog tot eind deze maand loopt: www.heemschut.nl (https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/bericht/?bericht=240 of https://petities.nl/petitions/op-erfgoed-bezuinigen-een-monumentale-vergissing?locale=nl )

De petitie met de handtekeningen zal begin november worden aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Bron: Erfgoedvereniging Heemschut (24 oktober 2016) foto toestel Archief