Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Nationale natuurwerkdag in het Asinga park.

Dag dorpsbewoners. Het Asinga park wordt mooier en mooier. Straks ligt er weer een juweeltje midden in het dorp. Met in het voorjaar prachtige bloeiende planten en prachtige bomen. En wat is er leuker om dat met elkaar te doen.

5 november , de eerst zaterdag van november is het Nationale natuurwerkdag. Die dag zijn veel vrijwilligers aan de slag in de natuur bij verschillende projecten. Landschapsbeheer Groningen en elke Landschapsbeheren van de andere provincies promoten dit.

22102016Natuurwerkdag-1

Voor 5 november 2016 nodigt de gemeente Loppersum u uit om op de Nationale Natuurwerkdag samen met omwonenden en vrijwilligers uit het dorp bomen, struiken en bloembollen te planten in het Asingapark. Uiteraard zijn kinderen ook welkom om te komen helpen, jonge kinderen wel onder toezicht van de ouders.

De dag start om 09:30 uur met koffie en thee in het gebouwtje achter de pastorie (Kerkpad 25). Daarna gaan we gezamenlijk aan de slag met het planten. De gemeente zorgt voor voldoende tuingereedschap. Tegen 12:30 uur wordt er een kopje snert verzorgd bij Ewsum.

22102016Natuurwerkdag-2

In verband met de organisatie ontvangt de gemeente graag een bericht of u aanwezig wilt zijn. Dat kan via Anita Poort, a.poort@loppersum.nl.

Wij zien u graag op 5 november!

Bron & foto's: Dorpsbelangen Middelstum (22 oktober 2016)