Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Loppersum op weg naar het dal.

De komende herindeling waar de gemeente Loppersum nu voor staat dreigt een dieptepunt te worden in de politieke geschiedenis van bestuurlijk Loppersum. Al jaren loopt het traject om te komen tot een nieuwe gemeente. Maar één ding was al direct duidelijk, Eemsmond wilde vanaf de start niet mee in DEAL.

De onderlinge verhoudingen zullen daar wellicht een rol in hebben gespeeld. Men had daar direct conclusies uit moeten trekken. Ook al lag er een rapport van de Commissie Janssen, die deze optie de beste vond omdat o.a. dan beide havenschappen samengevoegd zouden kunnen worden. De keus van Eemsmond, hier niet in mee te gaan, had niet genegeerd mogen worden door Delfzijl en Loppersum. Hiermee hebben deze gemeenteraden zichzelf direct volledig buiten spel geplaatst. Appingedam was snel overtuigd van de heilloze weg die beide genoemde gemeenten insloegen en koos voor aansluiting bij G7. En daar stopte de communicatie.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

 

Nog een signaal dat het nooit tot DEAL zou komen. Delfzijl en Loppersum bleven vasthouden aan de DAL+ (met Eemshavengebied) en hadden ze ook nog de DEALvariant op de plank liggen, waar Appingedam zich uiteindelijk maar in schikte. Wie zich niet schikte was de Provincie. Die zag dat het niet goed ging daar in het dal. DAL is te klein, daar zijn de drie gemeenten inmiddels van overtuigd. Dit wordt in ieder geval ook niet gedragen door de inwoners van Middelstum. Het zou interessant zijn te weten hoe er in de andere dorpen van de gemeente Loppersum tegen DAL wordt aangekeken. Het was te verwachten dat de Provincie de gewenste ondertrouw van de BMWE gemeenten zou toejuichen.

G7 is niet de goedkoopste, burgervriendelijkste optie, maar wel de krachtigste optie. En bestuurskracht en deskundigheid is iets wat we hier hard nodig hebben. De enige partijen in de gemeenteraad van Loppersum die nu de voordelen van G7 laten prevaleren boven de nadelen zijn D66-GBL en Groen Links. De CU ziet het licht bijna. De andere partijen blijven stug volhouden dat DEAL de beste optie is, alleen die weg is al lang afgesloten. En dat is echt niet de schuld van de Provincie. De weerstand die bestaat tegen G7 is te verklaren. Het bestuur komt verder van de burgers af te staan. Dat klopt, maar hoe nauw zijn we nu bij het bestuur betrokken, en hoe vaak komt men op een gemeentehuis om iets te regelen? Wij komen vaker in Uithuizen, Bedum of Appingedam voor de boodschappen. Digitaal is alle informatie te vinden en de telefoon is gewillig. De bestuurders zullen wat meer moeten reizen om bij ons te komen. Een onderzoek onder de Middelstumers laat helder zien dat ze het liefst willen dat de Eemshavenweg de gemeentegrens wordt en dat ze eindelijk kunnen aansluiten bij het gebied waar ze geografisch en gevoelsmatig bij horen. Dit was de wens van de voormalige gemeente Middelstum in de vorige herindelingsronde ook al. Ook toen werden er geen spijkers met koppen geslagen en greep de provincie uiteindelijk in het laatste jaar voor de herindeling in.

Middelstum alleen afsplitsen maakt weinig kans. Zeker als het DAL of zelfstandig blijven moet worden heeft de gemeente Loppersum haar inwonertal helemaal nodig om niet een splinter gemeente te worden. Mijn hoop ligt nu nog bij ingrijpen door de provincie of het Rijk, die hopelijk inzien dat DAL een onmogelijke, veel te zwakke optie is. Het enige nadeel daarvan is dat we dan aan mogen schuiven op het laatste moment. De herindelingsafspraken worden ondertussen in G4 vastgelegd en je mag niet verwachten dat ze weer opnieuw gaan beginnen omdat er 3 gemeenten de eerste boot hebben gemist. Dus hoe nu verder, accepteren wij als burgers deze hele toestand en leggen we ons er zo bij neer?

Bron: Coby Westerhof Palmbergen (ex raadslid GBL) (21 oktober 2016) foto toestel Archief