Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Optreden het Barokorkest en koor Diletto Musicale.

De Culturele Raad Middelstum organiseert een concert op zondag 6 november, om 15.00 uur in de Hippolytuskerk te Middelstum! Het Barokorkest en –koor Diletto Musicale o.l.v. oprichter Paulien Kostense, onderdeel van het Centrum voor Oude Muziek & Dans brengt Die Kunst der Fuge, het onbetwiste meesterwerk van J.S. Bach.

Archief-foto-Hippolytuskerk

Het wordt een uniek en memorabel concert. Die Kunst der Fuge van J.S. Bach, integrale uitvoering door Diletto Musicale o.l.v. Paulien Kostense. Speciale bewerking voor orkest, koor en solisten. En uniek concert omdat dit stuk speciaal voor deze uitvoering is bewerkt. Oorspronkelijk voor clavecimbel gedacht, zijn er tegenwoordig talloze uitvoeringen te horen, maar vrijwel nooit is er een rol voor zangers. Hier zal u een fraai aandeel van het koor horen.

Met de bonte bezetting van strijkers, verschillende blazers (uiteraard allemaal barokinstrumenten) en het koor brengt Diletto Musicale een ongewoon levendige versie. Het koor zingt als tekst stellingen uit 17e eeuwse leerboeken die Bach bij zijn wiskundige studies gebruikt zou kunnen hebben. Die zijn speciaal voor deze gelegenheid op deze muziek gezet, een première dus. Een memorabel concert omdat het Centrum voor Oude Muziek & Dans o.l.v. Carolien Eijkelboom per 31 december 2016 gaat sluiten en daarmee ook Diletto Musicale stopt. Het is dus een afscheidsconcert.

De laatste fuga van dit werk, de laatste fuga van het programma, de laatste die Diletto Musicale speelt en zingt, is niet af. Bach stierf terwijl hij er aan werkte, een open einde dus. De muziek gaat door ... Is er een mooiere afsluiting denkbaar voor een muziekinstituut? Na afloop is er gelegenheid het glas te heffen. Duur: ruim 2 uur incl. pauze.

Voorafgaand is er om 14.30u. een carillonconcert door Henk Veldman. Thema: Die Kunst der Fuge
Kosten: €20, €15 met korting (zie site), €7,50 kinderen tot 16 jaar: reserveren aanbevolen, via: 0595 551604 of info@cultureleraad-middelstum.nl of via www.centrumvooroudemuziekendans.nl 

Bron: Culturele Raad Middelstum (16 oktober 2016) foto toestel Archief