Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

HET DÂK ERAF.
Grootscheeps Scheepsdictee.

Zo luidt de cryptische titel van komend 8ste Grootscheeps Scheepsdictee in Groningen*. Traditiegetrouw op het schip “Jozephina” maar sinds enkele jaren ook een dag eerder in Herberg “In de Valk” te Middelstum, een soort try-out.

14102016Dictee-2

Het thema van deze altijd-amusante-maar-best-wel-lastige spellingoefening is dit keer jongerentaal, en dan niet zozeer het slang dat op straat gebezigd wordt in bepaalde jeugdgroepen maar de taal van de moderne jonge mensen van tussen de 25 en 35 jaar. We hebben daarom ook bijpassende jonge presentatoren: In de herberg Bé Schollema, wethouder in de gemeente Loppersum waar Middelstum bij hoort; zijn vader Meindert presenteerde afgelopen drie jaren het dictee.

14102016Dictee-1

Op het schip: Joris Barske, journalist en presentator bij RTV-Drenthe; hij was de afgelopen jaren reeds vaste deelnemer bij ons dictee. De opzet van het dictee is voor deze ene maal ook verjongd. Het wordt een invuldictee waarbij alleen de moeilijke woorden genoteerd dienen te worden (scheelt schrijfkramp). Bovendien geldt de spelling volgens Het Groene Boekje en Van Dale maar dan de digitale versies daarvan, die van dag tot dag geüpdatet worden (ha! daar heb je al zo’n modern woord!).

Praktische informatie
Herberg “In de Valk” anno 1640, Burchtstraat 12, 9991AB Middelstum (volop parkeergelegenheid). Zondagmiddag 6 november om 14.30 uur. Toegang €5 inclusief koffie/thee en een glas wijn/bier na afloop.

Woonschip “Jozephina” anno 1915, Reitdiepskade 1001, 9718BP Groningen (’s avonds nog wel gratis P-plekken te vinden). Maandagavond 7 november om 20.00 uur. Toegang €5 inclusief koffie/thee en een glas wijn/bier na afloop.

Opgave: bedenk op welke locatie u wenst te komen en in welke categorie u meedoet (liefhebber of gevorderde) en laat dat weten via badijk@gmail.com of via telefoon 0653953375 .

14102016Dictee-3

SLIJP DE POTLODEN, VUL DE PENNEN, EN TOT SCHRIJVENS DAN MAAR!
Bob van Albertien van Dijk-Milatz
* Vorige presentatoren: Driek van Wissen (Dichter des Vaderlands), Koos Huizinga (eigenaar De Sleutel), Gelly Talsma (boekhandel Athena), CdK Max van den Berg, burgemeester Meindert Schollema, ds. Ynte de Groot en Bob van Dijk (2x).

Bron: Bob van Dijk (14 oktober 2016) foto toestel Archief