Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Gemeenteraad Loppersum voelt zich geschoffeerd door GS provincie Groningen.
G 7 te groot en DAL te klein!

Dhr. Wiersma (De enige inspreker tijdens de extra raadsvergadering over de herindeling) gaf in zij tweede termijn wel een hele mooie draai aan de komende herindeling: “De enigen die beter van deze herindeling worden zijn de ambtenaren want zij gaan er allemaal twee schalen op vooruit”. Een zacht gegrinnik van de ruim 30 toeschouwers was zijn antwoord.

12102016Herindeling-Gemeente-1

Dorpsgenoot en fractievoorzitter Bé Prins van de Christen Unie kreeg de raadszaal stil toen hij sprak: “We zitten momenteel helemaal niet op een herindeling te wachten in deze tijd van aardbevingen en andere grote problemen. In deze tijd hebben we een gemeente nodig die dicht bij zijn burgers staat en hen helpt waar het kan”

Zijn “ buurvrouw” Lies Oldenhof (pvda) sprak haar bewondering uit voor deze woorden en gaf zelfs aan zich geschoffeerd te voelen door de gedeputeerde staten van de provincie Groningen. “Hoe durven ze...een paar bestuurders willen in een paar dagen tijd bepalen hoe de provincie Groningen er de komende 50 jaar uit gaat zien'” sprak ze smalend.

Op dinsdagavond kwam de raad van Loppersum samen in een extra raadsvergadering om de jongste ontwikkelingen betreffende de op voornemende herindeling te bespreken.

12102016Herindeling-Gemeente-2

Op 29 september gaf gedeputeerde staten van Groningen plotseling groen licht aan de gemeentes Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) om verdere samenwerking en een mogelijke samenvoeging te onderzoeken en op gang te helpen.

Voor Loppersum blijft er dan niet veel meer over dan een samenvoeging met Delfzijl en Appingedam. Voor bijna niemand een serieuze optie omdat deze nieuwe te vormen gemeente dan veel te klein zou zijn (47.000 inwoners) en te veel gelden mis gaat lopen omdat de Eemshaven in een andere gemeente ligt.

Hoewel Loppersum Vooruit laat deze optie nog een beetje open:
Geert Jan Reinders: “ Er is nog nooit serieus onderzoek verricht naar deze variant”

Voor D’66 / Gemeente Belangen hoeven al deze onderzoeken niet meer:
Jacomine Meyling: “We zijn ruim 3 jaar verder na het rapport van de commissie Jansen. En we moeten nu aan de slag. Een DEAL gemeente zien wij echter niet zitten...dat is een doodlopende weg”

Ook daagde ze CDA woordvoerder Aagtje Elderman uit tot het bekennen van kleur: “Ik ben teleurgesteld in het CDA, ik zou graag weten naar welke variant hun voorkeur uitgaat”

Elderman pareerde deze vraag kundig door te antwoorden: “ Dit is een opiniërende raadsvergadering, dat zegt genoeg. We zijn bezig onze voorkeur te vormen en daar is deze vergadering voor. Maar voor het CDA is DAL ook niet de oplossing”

Duidelijk mag zijn dat de gehele raad boos is over deze “verdeel en heers” politiek van GS van Groningen daar was men het toch unaniem over eens. Lies Oldenhof was hier wel het aller duidelijkst in.

12102016Herindeling-Gemeente-3

Uitkomst van de avond: Er zal dan ook een verklaring worden opgesteld (namens de raad) over de onvrede over deze procedure en totaal negeren van het DEAL rapport. Deze gaat naar GS van de provincie.

Meyling gaf nog aan dat we niet in de slachtofferrol moeten kruipen en dat er een verklaring moet komen waar we zelf de regie in handen moeten houden. “Aan een Calimero verklaring hebben we niets”

Bij Hans Warrink (Loppersum Vooruit) schoot deze opmerking in het verkeerde keelgat: “Ik ben zat van die drammerigheid daar aan de overkant. Ik ben niet naar deze extra raadsvergadering om daar naar te luisteren. Er moet wat gebeuren. Als dit niet stopt verlaat ik deze vergadering”

Albert Rodenboog sloot deze extra raadsvergadering af met de volgende samenvatting: Namens de gemeenteraad van Loppersum sturen we een krachtig signaal naar de GS van de provincie Groningen over deze nieuwe plannen en dan vooral hoe onze plannen (DEAL rapport) genegeerd zijn en hoe er met ons is gecommuniceerd.

En dat mag best in een enveloppe met postzegel van de gemeente Loppersum.

Bron: Team Middelstum-info (12 oktober 2016) foto toestel Jannes Klaassen