Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Tijdelijke school voor Middelstum.

Men is begonnen met het bouwrijp maken van het stuk land waar de tijdelijke school aan de Boerdamsterweg in Middelstum komt. Als eerste wordt deze tijdelijke school voor CBS Wicher Zitsema opgeleverd. De planning is dat deze tijdelijke school rond de kerstvakantie 2016 klaar is.

12102016Tijdelijke-School-1

Het huidige gebouw “Wicher Zitsema wordt daarna geschikt gemaakt voor GBS Klim-op. Door een architect is een schets gemaakt van de plattegrond die nodig is voor deze school. Een deel van het pand zal gesloopt worden, omdat de huidige oppervlakte te groot is.

 12102016Tijdelijke-School-2

Nieuw Kindcentrum
Zodra het ‘nieuwe’ schoolgebouw voor GBS Klim-op klaar is, wordt gestart met sloop van de oude school en de bouw van het nieuwe Kindcentrum. Deze komt op de plaats waar nu GBS Klim-op haar onderkomen heeft “bij oudere inwoners van ons dorp ook wel bekend als de voormalige ULO/MAVO en lagere school (zie foto)”. De verwachting is dat de bouw van het nieuwe Kindcentrum een jaar zal gaan duren.

12102016GBS-Klim-op-1

We proberen u de komende tijd zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten rondom bouw en sloop.

12102016GBS-Klim-op-2

Bron: Team Middelstum-info (12 oktober 2016) foto toestelJanneke & Jaap van der Laan