Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Informatieavond projectplan pakhuis Molen de Hoop.

Na de restauratie van Molen de Hoop en de bouw van het Hoogholtje over het Boterdiep is het tijd voor de volgende stap. Werkgroep Molen de Hoop/Ewsum heeft het plan uitgewerkt om het pakhuis naast de molen te herbouwen. Met dit pakhuis wordt het mogelijk de molen vaker en voor meer doelen te gebruiken.

06102016MolenDeHoop

Naast een bed&breakfast en de verkoop van streekproducten in samenwerking met Ewsum is de extra ruimte straks ook geschikt om schoolklassen en groepen te ontvangen. De herontwikkeling van molen en pakhuis De Hoop is een van de vier voorbeeldprojecten in het kader van ‘Leefbare monumenten in een leefbare regio’. In dat kader is bij de NAM een herbestemmingssubsidie aangevraagd. Voor het toekennen van deze subsidie is het van groot belang dat er draagvlak is in het dorp. Om dit draagvlak in beeld te brengen en iedereen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te brengen wordt er voor betrokkenen, buren en andere belangstellenden op 13 oktober een informatieavond gehouden. Deze vindt plaats in de theeschenkerij op Ewsum en begint om 19.30 uur. (Klik HIER voor de agenda van deze avond)

Met veel plezier nodigen wij u uit voor deze informatieavond over het projectplan voor de herbouw van het pakhuis bij Molen de Hoop. Wij hopen u te spreken op 13 oktober! Bent u verhinderd maar heeft u toch vragen en suggesties voor ons? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via: peter@burozomerdijk.nl of via 0595 552293.

Bron: Werkgroep Ewsum en de Hoop (6 oktober 2016) foto toestel Janneke van der Laan