Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Winterprogramma voor 2016/2017 Vrouwen van Nu.

Vrouwen van NU bestaat nu bijna 85 jaar. Een vereniging voor alle vrouwen, dus ook voor u. We organiseren 8 bijeenkomsten per winterseizoen, van september t/m april, en meestal 2 theemiddagen.

Logo NBvP

 

Verder hebben we een interessecommissie, die excursies e.d. organiseert. Een ziekencommissie die aandacht schenkt aan onze leden zieke zijn. Ook gaan we 2 keer per jaar gezamenlijk fietsen en organiseren we workshops en cursussen. U kunt ons vinden op de jaarlijkse braderie te Middelstum, waar we allerlei zelfgemaakte spullen trachten te verkopen. Kortom een hele actieve vereniging, waar ook u zich thuis zult voelen.

U kunt ons volledig programma voor het komend winterseizoen nalezen op onze pagina op deze website.

Bron: Vrouwen van Nu (27 september 2016)