Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Rekeningnummer vergeten te vermelden.

De afgelopen week is één van onze teamleden weer op pad geweest om de jaarlijkse donateursgelden te innen. Ook zijn naar onze donateurs die buiten Middelstum wonen donateurskaarten opgestuurd. Bij dit opsturen heeft niet iedereen een begeleidend briefje gehad waarop ons rekeningnummer stond vermeld. Bij deze willen wij dit dmv dit bericht alsnog aan deze mensen doorgeven.  Het bedrag mag overgemaakt worden naar Stichting Middelstum-info te Middelstum, rekeningnummer NL78 RABO 0140 9545 89.

Donateurskaart 2016

Wij willen iedereen die ons ook dit jaar weer financeel heeft gesteund hartelijk danken voor hun bijdrage. Mede dankzij u en al onze sponsoren kunnen we Middelstum-info in de "lucht" houden.

Bron: Team Middelstum-info (17 september 2016)