Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Wie doet er mee?
Musicalproject 2016/2017 Jozef.

De musical speelt zich deels af in het heden. Jozef is dan al overleden. Via gesprekken en conflicten in de familie en het terugkijken op zijn leven wordt het levensverhaal van Jozef inzichtelijk.

Het verhaal van Jozef is bij velen bekend. De bijna door iedereen verkeerd begrepen Jozef wordt door zijn broers in een put gegooid en belandt na zijn redding uit de put, als slaaf in Egypte. Zijn vader denkt dat hij dood is en verscheurd is door de wilde dieren. In Egypte wint Jozef het vertrouwen van de Farao en wordt zelfs onderkoning. Als de hongersnood heerst in IsraĆ«l, stuurt Jacob zijn zonen naar Egypte om voedsel te halen. Dan blijkt dat Jozef nog leeft. Nadat hem duidelijk is geworden dat zijn broers spijt hebben van hun daad en nu wel opkomen voor elkaar, verzoent hij zich met hen.

05072016Musical-Jozef-2

De vele toneelwisselingen, de vaak bijzonder gevoelige teksten van de liederen en de schitterende muziek zorgen ervoor dat je als toeschouwer ogen en oren tekort komt. Conflictstof van eeuwen geleden blijkt nog niet aan kracht te hebben ingeboet. Jaloezie, eerzucht, haat, verbittering, verwijten, eenzaamheid; alles komt aan bod, evenals liefde vriendschap en vertrouwen. Dina, de zus van Jozef, telt in het oude bijbelverhaal eigenlijk niet mee. In de musical is een belangrijke rol voor haar weggelegd. Misschien heeft zij het nog wel het moeilijkst met zijn dood. Kortom; opnieuw een eeuwenoud verhaal dat nog steeds actueel is.

DOWNLOAD HIER de opgavestrook en lever deze in voor 30 augustus 2016 bij Margriet Zuidhof, Trekweg 15 Middelstum. Uiteraard is het mogelijk mij te mailen i.p.v strookje: margrietzuidhof@hotmail.nl. Duidelijk naam, adres, enz. aangeven wat je wilt doen, ook voor 30 augustus 2016. We hopen op veel deelname, jong en oud.

Bron: PKN Middelstum (26 juli 2016) foto toestel Jannes Klaassen