Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Onafhankelijk onderzoek noodzaak voor gaswinningsgebied.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) is met de Tweede Kamer van mening dat onafhankelijk onderzoek noodzaak is voor het onderbouwen van beleid in het gaswinningsgebied. Daarvoor is een voorstel gedaan aan dhr. Alders, Nationaal Coördinator Groningen, voor het oprichten van een onafhankelijk Kenniscentrum. Hij is nu aan zet.

Vertrouwen in het meten en monitoren onder de regie van de NAM, de exploitant van het gas, is er niet. Bij de Groningers niet en ook niet in de Tweede Kamer. De Groninger Bodem Beweging heeft daarom samen met anderen, met (semi) wetenschappelijke en private kennis op het domein van de ondergrond en het meten en monitoren, een voorstel gedaan aan dhr. Alders voor het oprichten van een onafhankelijk kenniscentrum met de naam: Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw. Als er beleid wordt gemaakt op basis van onderzoek in Groningen, dan is daarbij de regie van het onderzoek stevig in handen van een kleine groep: NAM, TNO, KNMI, TCBB, Deltares en Arcadis. Zij formuleren de onderzoeksvragen en analyseren de verzamelde data verkregen op basis van door hen eenzijdig gekozen meetinstrumenten, andere meetinstrumenten daarbij uitsluitend. De motie “Onafhankelijk Onderzoeksprogramma” (nr. 33529-220) van 26 januari 2016 is Kamerbreed aangenomen.

 23072016HansAlders

De Tweede Kamer is zich er dus ook van bewust, dat onderzoeken m.b.t. de gaswinning en de gevolgen daarvan momenteel voornamelijk gebaseerd zijn op onderzoeken door of via de belanghebbende partij: de Shell/NAM . En dat onafhankelijkheid een verbeterpunt is. Door een onafhankelijk kenniscentrum zou deze motie daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. Belanrijker, het heeft toegevoegde waarde. De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft de afgelopen week verkennende gesprekken gevoerd met de Nationaal Coördinator Groningen over zo’n onafhankelijk instituut. De GBB vond de gesprekken met de NCG hoopvol. Hoop is echter een veel voorkomend en gratis iets binnen het gaswinningsdossier Groningen. Het oprichten van een Kenniscentrum Bodem, Ondergrond & Mijnbouw vergt echter geld en daadkracht van de Nationaal Coordinator Groningen. Deze bal ligt nu al een half jaar bij dhr. Alders. Dhr. Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, kan nu iets fundamenteels doen voor het herstel van vertrouwen van de Groningers in de gebruikte onderzoeksgegevens en daarmee ook in het beleid dat op deze onderzoeksgegevens is gebaseerd. Waar is het wachten op?

Bron: Groninger Bodem Beweging (23 juli 2016) foto toestel Archief