Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Nieuw perspectief voor Hippolytushoes.

Afgelopen vrijdag (17 juni red) ontvingen alle vrijwilligers van het Hippolytushoes in Middelstum onderstaande brief. In deze brief stond informatie welke op donderdag 16 juni is medegedeeld over het nieuwe perspectief voor het Hippolytushoes nog eens uitgelegd.

29022016Hippolytushoes

Beste vrijwilliger,

Op donderdag 16 juni jongstleden hebben wij u en andere betrokkenen tijdens bijeenkomsten geïnformeerd over het nieuws dat Zonnehuisgroep Noord en woning-corporatie Woonzorg Nederland overeenstemming hebben bereikt over de exploitatie van huurappartementen, aanleunwoningen en verzorgingshuizen. Dit biedt nieuw perspectief voor Hippolytushoes en de inwoners van Middelstum.

U ontvangt deze brief om u te informeren over de zaken die tijdens de bijeenkomst van 16 juni aan de orde zijn gekomen.

Nieuw perspectief voor Hippolytushoes
Met ingang van 1 januari 2017 neemt Woonzorg Nederland de verhuur en het beheer van Zonnehuis Hippolytushoes over. Zonnehuisgroep Noord huurt vanaf 1 januari niet meer het hele gebouw van eigenaar Woonzorg Nederland, maar alleen de appartementen voor onze cliënten met een WLZ-indicatie1 en eventuele andere ruimten die wij gebruiken.

Woonzorg Nederland biedt vanaf 1 januari 2017 in Hippolytushoes zelfstandige huur-appartementen aan, met gemeenschappelijke ruimtes voor ontmoeting. We willen in Hippolytushoes ruimte inrichten voor het wijkteam van Zonnehuis Thuis. Zo blijft de zorg vertrouwd dichtbij. Mensen die na 1 januari 2017 in Hippolytushoes komen wonen, huren rechtstreeks bij Woonzorg Nederland en kunnen thuiszorg van Zonnehuis Thuis afnemen. Dit heet scheiden van wonen en zorg. Zo blijft beschut wonen met zorg voor inwoners van Middelstum mogelijk.

Met ingang van 1 juli 2016 neemt Woonzorg Nederland ook de verhuur en het beheer van de 24 aanleunwoningen in Middelstum over. De huurders zijn hierover op 8 en 9 juni jongstleden via bijeenkomsten op de hoogte gebracht. Woonzorg Nederland heeft de huurders aansluitend ook per brief geïnformeerd.

Wat betekent dit voor u?
Cliënten hebben u harder nodig dan ooit, u bent een gewaardeerd onderdeel van hun leven en onze dienstverlening, juist in deze onzekere tijden. Het is belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven en samen naar mogelijkheden zoeken. En, dat wij ondanks de omstandigheden goed blijven luisteren naar wat de cliënt wil en nodig heeft. Cliënten van Hippolytushoes behouden uiteraard op basis van hun Wlz-indicatie het recht op zorg met verblijf en worden zorgvuldig persoonlijk begeleid.

Onzekerheid bij cliënten
Wij begrijpen dat dit wellicht onrust en onzekerheid met zich mee kan brengen en zullen iedereen goed en persoonlijk informeren en ondersteunen. Wij blijven zorgen voor een prettige sfeer, met extra aandacht voor de kwaliteit en voortzetting van de geboden zorg.

Nieuwe gezichten
In 2016 blijft Hippolytushoes een volwaardig Zonnehuis. Hoe Woonzorg Nederland na 1 januari 2017 de locatie gaat vernieuwen wordt onderzocht. Er wordt voor de uitwerking gesproken met diverse partijen.

De samenstelling van de medewerkers kan na 1 januari 2017 gaan veranderen, maar blijft uiteraard passend bij het aantal cliënten met een Wlz-indicatie en hun zorgzwaarte. Indien het aantal cliënten met een Wlz-indicatie snel terugloopt heeft dat gevolgen voor de bezetting en wellicht ook voor de verhuizing van cliënten en instroom van huurders.

Wat betekent dit voor cliënten?
Cliënten behouden op basis van hun Wlz-indicatie het recht op zorg en wonen. Met deze indicatie kan een cliënt in Hippolytushoes tot uiterlijk 31 augustus 2019 blijven wonen. Uiteraard onder de voorwaarde dat we de kwaliteit en haalbaarheid van onze zorg-verlening kunnen blijven garanderen. Dit is mede afhankelijk van het aantal cliënten met een Wlz-indicatie en hun zorgvraag.

We gaan zorgvuldig om met uw belangen, en die van cliënten en medewerkers, met oog voor persoonlijke wensen en omstandigheden. We vinden het belangrijk om in de komende overgangsperiode, in goed overleg met Woonzorg Nederland, de ondernemings-raad én de centrale en lokale cliëntenraad, voor onze cliënten en medewerkers een passende oplossing te vinden.

We houden u de komende tijd via persoonlijke gesprekken en e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen. Het is belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven en samen naar mogelijkheden zoeken. En, dat wij ondanks de omstandigheden goed blijven luisteren naar wat cliënten willen en nodig hebben. Ze hebben u hard nodig en u bent erg belangrijk voor hun welzijn.

Heeft u vragen, ideeën of is iets niet helemaal duidelijk?
Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Astrid Blaauwwiekel. Loop ook gerust even bij mij langs. 

Met vriendelijke groet,

Ina van Dijken
Locatiemanager Zonnehuis Hippolytushoes en Wiemersheerd

Bron: Zonnehuisgroep Noord (19 juni 2016) foto toestel Archief