Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van
de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van de Historische Vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes.

16062016Winkel-001 16062016Winkel-002

16062016Winkel-003 16062016Winkel-004

Via oud Middelstumers worden er regelmatig foto’s en verhalen aangeleverd en worden familie leden van voormalige en oud winkeliers door de werkgroep benaderd en vaak veelal thuis bezocht om samen in de albums op zoek te gaan naar mooie foto’s. Hoewel er al redelijk veel binnen is gekomen van diverse panden, blijven er ook vele vragen tot dusver onbeantwoord.

16062016Winkel-005 16062016Winkel-006

16062016Winkel-007 16062016Winkel-008

De werkgroep wil graag een zo goed en compleet mogelijk boek maken over de winkeltjes en doet dan ook een beroep op iedereen om zoveel mogelijk materiaal aan te leveren, dit mogen foto’s, scans van foto’s en anekdotes zijn. Als er moeilijk afstand van een foto kan worden genomen en de mogelijkheid niet aanwezig is om ze te scannen dan wil de werkgroep de foto’s graag komen halen en zullen ze de foto’s scannen en weer terug bezorgen.

16062016Winkel-009 16062016Winkel-010

16062016Winkel-011 16062016Winkel-012

In het FOTOVERSLAG de foto’s van panden in groot formaat waar nog onduidelijkheid over bestaat en onvoldoende materiaal van aanwezig is bij de werkgroep.

Reacties naar: jetzesmit@ziggo.nl  0595-552696 of info@keesgeut.nl 0595-552636 06-55331759.

Bron & foto’s: Historische Vereniging (16 juni 2016)