Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Arbeidskansen door nieuw textielsorteercentrum.

Donderdag 16 juni wordt het nieuwe textielsorteercentrum in het pand van werkleerbedrijf Ability in Uithuizen officieel geopend. Dit sorteercentrum is een samenwerking tussen Sympany, Afvalbeheer Noord-Groningen en Ability binnen de gemeenten Loppersum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Namens de gemeente Loppersum is wethouder Bé Schollema bij de opening aanwezig.

12022016 Wethouder Schollema

Bé Schollema: "Deze kans laten wij natuurlijk niet onbenut: de werkgelegenheid in onze regio is niet optimaal, zeker voor diegenen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Alle inzet en steun is gewenst en het sorteercentrum in Uithuizen is hier een mooi voorbeeld van. Ook inwoners uit onze gemeente, met bijvoorbeeld een uitkering of Wsw-indicatie, krijgen zo de mogelijkheid om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces."

De mens centraal
In het sorteercentrum in Uithuizen wordt het ingezamelde materiaal gesorteerd door medewerkers van onder andere Ability, een werkleerbedrijf dat zich in de eerste plaats richt op mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door het bieden van een baan met aangepast werk, of een tijdelijk reïntegratietraject, helpt Ability die afstand te verkleinen. Daarbij staan de mogelijkheden en kwaliteiten van de mensen steeds centraal.

Unieke samenwerking
De komst van het textielsorteercentrum in Uithuizen is een unieke samenwerking tussen de verschillende partijen. Door hun krachten te bundelen, kunnen zij zoveel mogelijk textiel inzamelen, waarbij het gaat om optimaal hergebruik van grondstoffen, in plaats van afval. Dit levert een positieve bijdrage aan het milieu en tegelijkertijd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De komende week worden huis-aan-huis flyers verspreid met daarin meer informatie en de dertien locaties van de textielcontainers in de gemeente Loppersum. Deze informatie is ook te vinden op www.loppersum.nl.

Bron: Gemeente Loppersum (15 juni 2016) foto toestel Archief