Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Indrukwekkende stilte op het Concordiaplein.

Op woensdagavond 4 mei was het even weer 2 minuten stil op het Concordiaplein. Een grote groep mensen was weer aanwezig om te gedenken dat Nederland al 71 jaar een vrij land is en dat die vrijheid niet heel gewoon is. Veel mensen lieten voor deze vrijheid hun leven. Niet alleen toen maar ook in al die oorlogen die daarna plaatsvonden. Tijdens een plechtige stilte werd dit herdacht, ieder met zijn of haar eigen gedachte.

05052016Dodenherdenking-1

We leven momenteel in een wereld waar veel mensen op de vlucht zijn. Sinds de tweede wereldoorlog is dat aantal vluchtelingen nog nooit zo groot geweest. Het thema van deze viering is dan ook niet voor niets:

“ Als de vrijheid op de proef wordt gesteld moeten we haar steviger omarmen”

Na muziek van Concordia en een aantal toespraken werden er verschillende kransen en bloemen gelegd. Opnieuw waren er veel kleine kinderen die bloemen legden en met grote ogen en serieuze gezichten langs het monument liepen. Iedere keer weer indrukwekkend om te zien dat iedereen op zijn of haar eigen manier even stilstaat bij het monument. Petten werden afgedaan en bloemen werden gelegd.

05052016Dodenherdenking-2

Na het officiële gedeelte was er voor iedereen die dat wilde nog koffie.

Bekijk het FOTOVERSLAG van de dodenherdenking in Middelstum.

Bron: Team Middelstum-info (5 mei 2016) foto toestel Jannes Klaassen