Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Mededelingen van het 4 Mei-comité Middelstum.

Tot het 4 Mei-comité Middelstum is toegetreden Ties Groenewold, eigenaar van het Oorlogsmuseum Middelstum; het comité is Ties erkentelijk voor zijn bereidheid zijn betrokkenheid bij het oorlogsverleden in Middelstum in te brengen in het comité.

04052015Dodenherdenking-1

Het comité is hiermee samengesteld als volgt: Aalke de Winter-Zijlstra, voorzitter, lid van het comité benoemd door de Stichting Organisatie Oranjeactiviteiten Middelstum; Jeanet B. Edelkoort, lid benoemd door de Stichting Dorpsbelangen Middelstum; Ties Groenewold, lid namens het Oorlogsmuseum Middelstum; Gijs J.C. Schilthuis, lid benoemd door de Historische Vereniging Middelstum.

04052015Dodenherdenking-2

Tijdens de herdenking op woensdag 4 mei 2016 wordt namens het gemeentebestuur van Loppersum een korte toespraak gehouden door mevrouw Aagtje Elderman-Star, raadslid en fractievoorzitter namens het CDA. Namens het comité wordt de herdenking geleid door Gijs Schilthuis. De herdenking vangt aan met het luiden van de grote klok in de Hippolytustoren vanaf 19.45 uur. Na afloop van de herdenking wordt aan de aanwezigen koffie/thee aangeboden in het Hervormd verenigingsgebouw achter de voormalige Hervormde pastorie.

In de Hippolytuskerk is woensdagavond een koorrepetitie, daarom is de ontmoeting na de herdenking in het verenigingsgebouw. Het Oorlogsmuseum Middelstum is zaterdag 7 mei as. geopend van 10.30 tot 17.00 uur.

Bron: 4 Mei-Comité (3 mei 2016) foto toestel Archief