Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Nieuwe bestuursleden Historische Vereniging Middelstum.

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van de Historische Vereniging op Ewsum werd er afscheid van twee bestuursleden genomen, Piet Tinus van der Wal trad af als voorzitter en archivaris Jan Willem Loots had te kennen gegeven dat hij wilde stoppen.

09042016BestuursledenHVM

Het bestuur had twee kandidaten voorgedragen en de vergadering ging akkoord met het voorstel om Meindert Schollema als nieuwe voorzitter te benoemen en Ties Groenewold als algemeen bestuurslid.

Na het officiële gedeelte en koffie met appelgebak, werd het praatcafé geopend en werd er veel gesproken over het behoud en herbestemming van de gemeentelijke monumenten en de vele karakteristieke panden die Middelstum rijk is.

Bron & foto: Historische Vereniging (9 april 2016)