Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Voorlopige uitslag raadgevend referendum Loppersum.
Opkomst 34,5% bij raadgevend referendum Loppersum

Op 6 april 2016 vond het raadgevend referendum plaats. Kiesgerechtigde Nederlanders kunnen dan op het stembiljet de volgende vraag beantwoorden: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

Uitkomst:

· 1307 van de kiesgerechtigden stemde Ja

· 1381 van de kiesgerechtigden stemde Nee

· 16 van de kiesgerechtigden stemden Blanco

· 17 van de stemmen zijn ongeldig

Bron: Gemeente Loppersum (7 april 2016) foto toestel Archief