Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

S.O.O.M komt langs met lijstcollecte.

Beste inwoners van Middelstum en omgeving. Volgende week is het al weer zo ver, dan zullen de collectanten weer bij u op de stoep staan met het bekende oranje programmaboekje van de Stichting Organisatie Oranje-activiteiten Middelstum.

24032016Koningsdag

Wij hopen dat u ook dit jaar weer bereid bent om een donatie aan de collectant mee te geven, zodat S.O.O.M. ook in de toekomst nog activiteiten kan organiseren op Koningsdag. Mocht de collectant u onverhoopt niet thuis treffen, dan is de organisatie u zeer erkentelijk wanneer u een kleine bijdrage zou willen overmaken op het bankrekeningnummer NL92RABO 0103 4366 77 t.n.v. S.O.O.M. Dit nummer staat ook vermeld in het programmaboekje.

Bron: S.O.O.M (24 maart 2016) foto toestel Archief