Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Een mooie middag met Frank Westerman!

De lezing van Frank Westerman op zondag 20 maart was een groot succes. Er was veel publiek dat geboeid luisterde naar de verhalen over zijn boeken. Voor de pauze stond vooral het boek “Stikvallei” centraal. Na de pauze vertelde hij over zijn nieuwe boek “Een woord een woord”. Dit boek komt 21 april uit.

22032016FrankWesterman-1

Het nieuwe boek gaat over het weerwoord. Hebben we nog een weerwoord? De aanleiding voor dit boek komt o.a. uit zijn ervaring met:

- De treinkapingen, jaren 70 in Nederland waarin we met “woorden” deze problemen probeerden op te lossen.
- De strijd in Tsjetsjenië waarin de problemen met geweld werden opgelost.
En hoe er nu in deze tijd met dezelfde problematiek wordt om gegaan.

Hij sloot zijn lezing af met een filmpje van zijn training bij de politie, hij had hier 2 weken een training gevolgd om het woord weer terug te vinden.

Bron & foto: Culturele Raad Middelstum (22 maart 2016)